Skole + arbeidsliv = sant!

Skal vi lykkes med å skaffe lærlingeplasser til alle som trenger det er vi helt avhengig av et tettest mulig samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Et slikt samarbeid er også helt avgjørende for at å sikre rekrutteringen til en rekke næringer.

Siv

Borregaard Industrier og Borg videregående skole har nå inngått en partnerskapsavtale. Avtalen viderefører det samarbeidet og det engasjementet som Borregaard og Borg videregående skole har hatt gjennom mange år. Flere slike avtaler er avgjørende for å lykkes både med flere lærlingeplasser og økt rekruttering til industrien i årene fremover.

Avtalen tar dette samarbeidet til et nytt nivå og det er nettopp et slikt samarbeid mellom videregående skoler og næringslivet som vil skaper en bedre og mer relevant skole for elevene våre. En arbeidsnær skole er en meningsfull skole for flere.  

Et strukturert samarbeid mellom skole og arbeidsliv gir elevene innsikt i arbeidet hos et selskap som i dette tilfellet er både verdensledende innen biokjemi og biomaterialer, og som satser store ressurser på forskning og utvikling. Borregaard har oppnådd høy anerkjennelse internasjonalt for sitt arbeid innen klima og bærekraft. Det er en bedrift som har stor betydning lokalt, regionalt og nasjonalt – og som vi ofte stolt trekker frem som et eksempel innen bioøkonomi og det grønne skifte.  

Samarbeidet vil være en enorm ressurs som våre elever kan trekke veksler på i sin utdanning. Et godt samarbeid mellom skole og innovative bedrifter som bygger vekst på kompetanse og bærekraft er viktig når vi skal utdanne ungdom til framtidens arbeidsliv.

Målet er at samarbeidet skal bidra til at kjemi- og prosessopplæringen som gis ved Borg blir best i landet. Vi ønsker å øke interessen for søkere til TIP-fagene generelt og kjemi- og prosessfag, avtalen vil bidra til det. Vi merker allerede en økt interesse for TIP-faget på Borg, og er spesielt glad for at det i år er så stor søknad at vi oppretter en ny klase i faget.   

Elevene vil få innsyn i arbeidsprosesser, kunnskap om arbeidslivet, og innsikt i forskning, utvikling og nyskapende aktiviteter. Erfaring fra næringslivet vil gi elevene et grunnlag for et mer bevisst valg av utdanning og yrke.

Borregaard får vist seg fram som en attraktiv, spennende og utviklingsorientert arbeidsplass. Kanskje vil selskapet møte flere av elevene senere som kompetente jobbsøkere og medarbeidere? Stadig flere bedrifter blir bevisst på at rekrutteringen må starte i tidlig alder og at det er viktig å vise selskapet frem for foreldre, og elever på ungdomstrinnet i tillegg til å samarbeide tett med videregående skole.   

Siv Henriette Jacobsen (A)Fylkesråd for utdanning og kompetanseViken fylkeskommune