Å skape trygghet i vanskelige tider

av: Siv Henriette Jacobsen

Vi lever i en tid hvor mange føler på utrygghet både for dagen i dag og morgendagen.  Økte matpriser, bensinpriser og strømpriser er krevende og gjør hverdagen vanskelig for mange.  Samtidig er det krig i Europa, og vi har en klimakrise å håndtere. Det er flere tiår siden landet vårt har vært i en mer krevende situasjon.

Mange av oss har fått en slags oppvåkning – Vi har gjennom mange år blitt vant til å stadig få høyere levestandard og at alle piler peker oppover. Nå opplever vi at livreima blir strammere og at vi i stadig sterkere grad må redusere forventingene og at stadig flere må snu på krona. Vi lever fremdeles i et av verdens beste land å bo i, men nå opplever vi at vi også her kan vi oppleve motgang og kriser. Det er ikke tvil om at det er mange som nå har det tungt.  

Å få til en trygg og ansvarlig styring av landet er nå avgjørende.  Jeg er takknemlig for at Norge nå styres etter sosialdemokratiske prinsipper og at en god fordelingspolitikk er ledesnor for regjeringens politikk og tiltak. Jeg har vansker med å forstå at svaret på dagens kriser er mer høyrepolitikk og flere penger til de som har mest fra før.  

I urolige tider er det viktig at politikerne evner å prioritere det viktigste først. For Arbeiderpartiet vil det alltid være å sikre folk en trygg jobb å gå til, en god skole for ungdommen og å føre en politikk som kutter i utslipp. Det er heller ikke tvil om at det er barnefamilier, nyetablerte og de med dårligst råd som vil slite mest om renta går opp.  

Siv Henriette Jacobsen

Ansvaret for en trygg styring i krevende tider må også svares opp gjennom en god og ansvarlig politikk i kommuner og fylker. Arbeiderpartiet er klar for å ruste nye Østfold for fremtidige utfordringer gjennom å få flere i jobb og gjennom videregående skole.

Får vi flere i arbeid vil det gi det en rekke samfunnsgevinster, men kanskje viktigst av alt sørger det for at enkeltmenneskene i Østfold får en stabil og forutsigbar økonomi, muligheten til å bidra til samfunnet rundt seg og ikke minst – bli en del av et fellesskap.

Sørger vi for at elevene i Østfold får en god utdanning, med lærere som ser dem og riktig oppfølging sikrer vi fremtidens arbeidstakere.

Når mennesker havner på utsiden dyrkes ensomhet, følelsen av utenforskap – men også utrygghet, både for nåtiden og fremtiden.

Vi har alle mange ønsker og tanker om hva Østfold bør bli. Det viktigste er likevel at vi sørger for at folk opplever trygghet både for arbeid, utdanning og fremtid. I Østfold skal det være godt å leve for alle både i trygge og i utrygge tider.