Arbeiderpartiet sikrer penger til oppussing av sykehjem – En seier for eldreomsorgen!

Arbeiderpartiet er glade de for at det nå er blitt satt punktum for vedtaket om å stoppe tilskudd for å rehabilitere slitte sykehjemsplasser. Denne uken ble det nemlig klart at KrF går sammen med Ap, SV og Sp om å stoppe regjeringens vedtatte milliardkutt til oppussing av sykehjem. Å få tilbake statstilskuddet til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger var en av Arbeiderpartiets viktigste saker i valgkampen. Selv om vi ikke vant valget, så er vi veldig glade for at vi nå har vunnet denne saken i opposisjon.

Bilde av en sykehusgang, i enden ruller en sykepleier en pasient. Foto: Øivind Haug

Dette er en sak som har vakt store reaksjoner over hela landet. Vi er blitt kontaktet av utallige ordførere og kommunepolitikere fra alle partier som har advart kraftig mot det vedtatte kuttet i investeringsstøtten der regjering vil fase ut midler til oppussing og kun vil gi støtte til nybygg fra 2021.

Bare i Sarpsborg ville dette ha medført et tap på over 50 millioner kroner. Dersom Sarpsborg er representativt, vil det samlet sett ha betydd et tap for Østfoldkommunene på 300-400 millioner kroner. Når de fleste kommunene i Østfold er minsteinntektskommuner, så skjønner vi at det er mye penger. Det viktigste er likevel at tilbudet til de eldre ville blitt dårligere.

Dersom støtten til oppussing ble borte, ville konsekvensene for kommunene i Østfold være å ta bort gamle og umoderne sykehjem fremfor å pusse opp. Det ville bety færre sykehjemsplasser for eldre i Østfold. Alternativt ville mange fortsette å bo på sykehjem med store oppgraderingsbehov uten at kommunene deres ville hatt råd til å pusse opp. For ansatte ville det medført mer slitasje på grunn mangel på nødvendige fasiliteter på umoderne sykehjem.

Regjeringens hensikt har vært å øke antall nye sykehjemsplasser, men med det foreslåtte kuttet i rehabilitering ser vi faktisk her i Østfold at det kunne blitt færre. Norske kommuner ønsker seg et kraftig løft for sykehjemmene sine og for den hjemmebaserte omsorgen. De ønsker enklere omsorgsleiligheter, god bruk av velferdsteknologi og bedre innhold i eldreomsorgen. Livskvaliteten til eldre, både de som bor hjemme og de som bor på sykehjem, må prioriteres. Det har stortingsflertallet nå sikret.

Siv Henriette Jacobsen

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Østfold