Bløffen om arbeid

Det ble skapt fem ganger så mange nye jobber i året under den forrige Arbeiderpartiregjeringen, enn under Høyre og Erna Solbergs ledelse. Og 76 prosent av de jobbene som skapes nå kommer i offentlig sektor - stikk i strid med Høyres løfter.

Regjeringen har glemt Halden.

Ingen behøver å være i tvil, for mens Høyre gjør nye kutt i formuesskatten til en av sine aller viktigste saker – er arbeid til alle fremdeles jobb nummer en for Arbeiderpartiet.

I Høyres regjeringstid er det skapt 8 233 nye jobber hvert år, mens det under den forrige regjeringen ledet av Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet ble skapt 44 800 nye jobber hvert år. Høyre skylder selvsagt på oljeprisen – og ser bort fra den massive finanskrisen som rammet verden da Arbeiderpartiet satt i regjering.

Tallene viser helt åpenbare forskjeller, men de viser også at politikk virker. Da vi ledet regjeringen var arbeid til alle en viktig sak, nå kan det se ut som om skatteletter og økte forskjeller er mye viktigere.

Det er også verdt å merke seg at da Arbeiderpartiet satt i regjering, kom 28% av de nye jobbene i offentlig sektor. Under Høyres ledelse er det ikke skapt særlig nye jobber, og 76% av alle nye jobber er kommet i offentlig sektor – og byråkratiet vokser.

Men hva med Østfold, for fra Høyres representanter skryter man for tiden over at ledigheten er gått noe ned.

Regjeringens egne tall viser at vi i 2013 hadde 132 000 sysselsatte i Østfold, i 2017 har vi fremdeles 132 000 sysselsatte i Østfold. Men på disse årene er det blitt flere Østfoldinger. I 2013 var 62,8% av alle Østfoldinger i aldersgruppen 15 til 74 år sysselsatt. Tallene har falt jevnt og trutt siden 2013, og nå nede i 59,9%. Det er med andre færre av oss som er i jobb nå, enn hva det var i 2013.

Da Høyre overtok regjeringskontorene, var ledigheten i følge AKU-statistikken på 3,5 %. AKU- tallene som ble presentert i juni viser at ledigheten nå er på 4,6%, opp 0,3% fra januar. I samme periode er ledigheten gått ned både i Sverige og Danmark.

Det kan være komplisert å sette seg inn i alt tallmaterialet, men det er like fullt et uomtvistelig faktum at det under Høyre og Erna Solbergs ledelse knapt nok er skapt nye jobber i landet – og at de få nye jobbene som er kommet, primært er kommet i offentlig sektor.

Første bud er å erkjenne de faktiske forhold, og erkjenne at dette er i ferd med å bli et stort problem for nasjonen. Dernest må man gjøre politiske valg og politiske prioriteringer som kan bidra til å skape arbeidsplasser og vekst i sysselsettingen.

For oss i Arbeiderpartiet er arbeid til alle vårt aller viktigste valgløfte, dette er for oss mye viktigere enn skattekutt. Fellesskapets midler vil vi bruke på skole, utdanning, eldre og helse – heller enn å fylle lommene til de som har mest fra før.

For oss handler dette om politiske prioriteringer, og vi vet at politikk virker. Det viser også sysselsettingstallene.

Arve Sigmundstad Stortingskandidat Østfold Arbeiderparti