Vi rygger inn i fremtiden

Omtrent 80 000 eldre lever med demens i dag. I takt med at flere folk i landet blir eldre vil tallet øke.

EBW

Vi rygger inn i fremtiden 

Omtrent 80 000 eldre lever med demens i dag. I takt med at flere folk i landet blir eldre vil tallet øke. På tross av dette har regjeringen i statsbudsjettet for neste år kuttet i tilskuddsordningen for dagaktivitetstilbud for mennesker med demens.

Befolkningsutviklingen og den såkalte «eldrebølgen» er mye omtalt. Vi blir i årene som kommer flere eldre, i 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år, mot 12 prosent i dag. Antallet over 80 vil tredobles, og antallet som er 90 år og eldre vil firedobles.

Det er gledelig at gjennomsnittlig levealder forventes å øke.  Eldre er en ressurs, og mange kan forvente flere leveår meg god helse. Men dessverre er det også slik at i takt med at vi blir flere eldre, vil også antallet med demens stige.

Demens er en alvorlig sykdom. Men med et godt lag rundt den enkelte er det fult mulig å oppleve gode dager og livsglede med en demensdiagnose. I fellesskap burde vi styrke tiltakene for å gjøre hverdagen til personer med demens og deres pårørende litt lettere. Dagaktivitetsplass er for mange med demens en viktig møteplass, men også en trygghet for pårørende.

Det finnes ingen kur mot demens, vi krysser fingrene for at forskningen i fremtiden gjøre banebrytende gjennombrudd, i mellomtiden må vi gjøre vårt ytterste for at de som er berørt av sykdommen får den hjelp og støtte de trenger fra oss som fellesskap.

I statsbudsjettet og kommuneproposisjonen er det foreslått å avvikle tilskuddsordningen for dagaktivitetstilbud for mennesker med demens, og flytte dette over i kommuneramma. Summen tilsvarer nesten 370 millioner og angår 330 kommuner. I realiteten er dette en svekkelse politikken for dagaktivitetstilbud for personer med demens. For mange kommuner blir penger «borte på veien» når de flyttes fra tilskuddsordningen.

For Sarpsborg kommune betyr denne omleggingen et kutt på om lag en million.

Dette er et skritt i feil retning. Sammen bør vi styrke innsatsen for de som er berørt av demens, ikke svekke den.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingerepresentant, Arbeiderpartiet