Regjering med svekket tillit

av: Jens Olav Simensen

Høyre-regjeringa ønsker at de innbyggerne i Norge som ønsker å bli vaksinert med Janssen-vaksinen skal få lov til det. Det er grenser for mye formynderi vi skal ha i Norge sier, Erna Solberg og gjør dermed vaksine-spørsmålet til et parti-politisk spørsmål. Høyres ideologi går foran faglige råd.

For de faglige råd er mange.  Og entydige! Norske allmennleger vil ikke sette vaksinen. De kommer til å legge alle med selv mindre bivirkninger inn på sykehus. De kan ikke skille mellom farlige og ufarlige bivirkninger. Leger kaller Janssen-vaksinen for «etisk og juridisk risikosport». Formynderi kaller statsministeren det.

Jens Olav Simensen

Jens Olav Simensen

Tilliten til regjeringa ble enda mer svekket da vi opplevde hvordan to statsråder sto mot hverandre.

I det ene øyeblikk: Justisministeren legger fram vedtak i regjeringa om at alle nøkkelpersoner må gå foran i vaksinekøen – av hensyn til rikets sikkerhet. Det sier regjeringa når vi er på vei ut av pandemien. Jeg hadde skjønt det om forslaget hadde kommet da vi var i de mest kritiske fasene av pandemien.

I det neste øyeblikket, to meter fra Meland: Selve helseministeren motsier justisministeren og sier at han ikke skal ta vaksine før det er hans tur i køen. Det var plutselig ingen fare for styringen av dette landet.

Denne pressekonferansen kommer til å gå inn i landets politiske historie. For politiske motstandere er det fristende å vinne poenger på denne utrolige dårlige handteringen.

Mer alvorlig er at saken kan øke politiker-forakten og svekke tilliten til vår øverste myndighet.

Mye tyder på at trettheten nå rammer høyre-regjeringa. Da er det bare en ting å gjøre: Sørge for at landet får en annen regjering, med friske krefter, til høsten.