En trygg fast jobb

En fast jobb er inngangsbilletten til en trygg hverdag. Muligheten til å betale regninger, ta boliglån og oppleve forutsigbarhet. Dessverre opplever alt for mange å stå på sidelinjen av arbeidslivet.

Elise Bjørnebekk - Waagen

Å ha en jobb å gå til handler om følelsen av å bli verdsatt som menneske, oppleve meningsfulle hverdager, bidra og møte andre mennesker. Jeg synes en venn av meg som har opplevd å stå uten jobb beskrev det godt; «… dagene ble tomme, jeg hadde ikke lengre noe å fortelle rundt middagsbordet».

Gjennom arbeid trekker vi i fellesskap. Skoler med høy kvalitet og trygg eldreomsorg skapes ikke av oljepenger, men av vår felles innsats på jobb hver eneste dag. Spleiselaget sørger for et sikkerhetsnett av sykepenger, foreldrepermisjon, barnehager, skoler og offentlige helsetjenester.

Dessverre opplever flere en utrygghet i arbeidslivet. Mulighet til å planlegge fremtiden og en fast inntekt er ikke alle forunt. Høyre og FrP i regjering åpnet for økt bruk av midlertidige ansettelser i 2015. For ungdommer uten fast jobb betyr dette at etablering og boliglån blir satt på vent. Forskjellene øker mellom de som har en fast trygg jobb, og de som må løpe mellom midlertidige stillinger og ekstravakter.

Vi har sett den laveste andelen sysselsatte på 20 år. Det er bekymringsfullt at det ikke har blitt skapt nye arbeidsplasser i Norge de siste årene. Under Stoltenberg II-regjeringen ble det skapt flere jobber per år enn det Høyre/Frp regjeringen har skapt i hele sin regjeringsperiode. Sysselsettingen økte med 358 700 fra 2005 til 2013, noe som gir en gjennomsnittlig årlig økning på 44 800. Sysselsettingen økte totalt med 43 100 fra 2013 til 2016.

Skal vi løse fremtidens utfordringer må det skapes flere arbeidsplasser. Arbeidsmiljøloven må forsterkes og svare til endringene i arbeidslivet. Skal vi ha et ryddig arbeidsliv, må faste ansettelser være hovedregelen. Arbeiderpartiets viktigste oppgave er arbeid til alle.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingskandidat, Ap