Kampen om netthets

Valget nærmer seg. Det betyr at det er tusenvis av kandidater og frivillige over hele landet, som gjør seg klare til å gå ut å representere sitt parti i valgkampen.

kirsti

Arbeiderpartiet mål er at alle som driver valgkamp skal føle seg trygge. Alle skal kunne si hva de mener, og gå med rak rygg inn i alle debatter som handler om hva Arbeiderpartiet vil gjøre for å styrke fellesskapet i kommunen.

Hets og hatytringer er dessverre blitt et økende samfunnsproblem. Flere melder om hets, sjikane og rene trusler når de ytrer seg. Og det er ofte kvinner, unge og minoriteter som er mest utsatt. Det må vi gjøre noe med!

Derfor mener vi det er et behov for en digital dugnad for å ta bedre vare på hverandre. Vi må stå sammen i kampen mot netthets og digital ukultur og oppfordre alle til å lede an i en respektfull, saklig og engasjerende digital debatt, men ikke minst også si fra når andre ikke gjør det. Dersom man opplever selv eller at andre blir utsatt for hets, hatytringer og trusler som er så alvorlige bør politiet bør kobles inn.

Arbeiderpartiet er et parti som jobber for frihet, likhet og rettferdighet. Derfor kan vi aldri akseptere at netthets begrenser vanlige folks mulighet til å delta i demokratiet.

Lykke til med en saklig, raus og respektfull valgkamp.

Kirsti Brække Myrli
Arbeiderpartiet