Ta bussen oftere

Politikk handler, noen ganger, om å finne ut hvordan vi i fellesskap skal redde verden.

Biogass

Klimaendringene er et område hvor vi ikke bare bør, men må, finne gode løsninger som gir resultater innen kort tid. Vi lever et samfunn hvor trafikken øker, og hvor vi som nasjon har satt oss et mål om at trafikkveksten må håndteres ved at vi kjører mer kollektivt, sykler mer og går mer. Skal vi få ned utslippene, ha gode boområder og ordentlig mulighet til å bevege oss rundt uten bil, må vi ha et godt utbygd kollektivsystem. 

 Arbeiderpartiet i Viken mener at kollektivtransport er et offentlig ansvar og vil ha folkevalgt kontroll med kollektivselskapet vårt. Det er et mål for Arbeiderpartiet at kollektivtransport skal være den billigste måten å reise på i Viken. Vi må ha presise avganger, sømløse overganger, ett forståelig billettsystem med rimelige priser og gode rabattordninger. Trafikkinformasjon i sanntid og at reisen er behagelig, er viktig for at folk skal velge kollektivtransport fremfor bilen. Å velge kollektiv fremfor bil, må oppleves som et bedre alternativ, totalt sett.

Ett viktig tiltak er at ungdom har anledning til å reise kollektivt. Arbeiderpartiet i Viken vil derfor innføre et eget ungdomskort i Viken til 250 kroner. Ungdomskortet skal omfatte et så stort område, og så mange transportmidler, som mulig.

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig velger å starte med å ta noen reiser med kollektivtransport – buss, tog, ferger, eller kanskje ta fram sykkelen eller gå på noen strekninger. Alle bidrag – store eller små – er viktige for at vi skal løse de store utfordringene.

Rune Fredriksen, ArbeiderpartietKandidat nr. 8 til Viken fylkesting