Arbeiderpartiet er folkehelsepartiet

Av: Camilla Aas

Østfold har lenge vært langt fremme i arbeidet for en god folkehelse, men det er fortsatt mye som skal gjøres. Vår største utfordring innen folkehelse i Østfold er sosial ulikhet i helse.

Å satse på forebygging for å sikre en frisk befolkning som bidrar til høy sysselsettingsgrad er avgjørende for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat.  

Arbeiderpartiet mener at god livskvalitet og helse skal være en rett, det skal ikke være noe man er heldig å få i livets lotteri. Vi vil at Østfoldingen skal ha tro på framtida, og at de som har utfordringer med sin helse skal få hjelp når de trenger det. Derfor vil vi arbeide for å ha en helhetlig helsepolitikk der forebygging og samarbeid med alle deler av samfunnet er grunnlaget. 

Østfold Arbeiderparti ønsker å gjennomføre en rekke tiltak for å arbeide for å fremme folkehelsa i Østfold. Vi vil i kommende periode

  • arbeide for god folkehelse og ivareta arbeidet mot sosial ulikhet i helse på alle politikkområder
  • utvikle og styrke samarbeidsprosjekter som helsefremmende barnehager og skoler
  • tilrettelegge for økt fysisk aktivitet på de videregående skolene
  • bidra til årlige midler til folkehelseprosjekter i kommunene og gjenopprette Østfold-helsa som et samarbeidsprosjekt med kommunene i Østfold
  • gjennomføre fylkesdekkende folkehelseundersøkelser
  • satse på god tannhelse som en viktig investering i folkehelse og utvide tilbudet til nye grupper
  • lage en folkehelsestrategi for Østfold og presentere den innen første halvdel av perioden
  • tilby sunn mat i kantinene
  • sikre god tilgang til friluftsliv og idrettsanlegg for alle over hele fylket jobbe aktivt mot rusavhengighet

Vi skal ta vare på liten og stor, for vi har troa på Østfoldingen og nye Østfold. Det partiet som historisk har vist handlekraft i Østfold er Arbeiderpartiet, og vi ønsker at flest mulig gir oss sin stemme og tilliten videre.