EU regulerer «Big tech»

Svein Roald Hansen

EU-landene er blitt enige om hvordan de store digitale tjenesteyterne, som Google, Apple, Amazon og Meta skal reguleres for å skape større trygghet for brukerne. Det vil også gjelde Norge gjennom EØS-avtalen. Den foreslåtte reguleringen gjør slutt på dagens praksis der plattformeierne selv regulerer hvilke innhold som tolereres. Nå skal de største tech-selskapene måtte ta mer ansvar for at skadelig og ulovlig innhold ikke spres og E-handel skal bli tryggere. Plattformene skal være mer åpne om hvordan de bruker data om deg og forskere skal få tilgang til selskapenes nøkkeldata. Det er viktig for selskapene har vært svært lite villige til å dele informasjon og data, noe som har betydd at forskerne har vært avhengige av selskapenes egne analyser. Den nye reguleringen innebærer også at det skal bli enklere å klage, få fjernet innhold og få begrunnelse for hvorfor selskapene selv tar innhold ned. Det blir også lettere å si nei til omfattende datainnsamling om deg selv. Loven inneholder også et forbud mot såkalt «dark patterns» eller «manipulativ design, altså en utforming som manipulerer deg til å gjøre ting du egentlig ikke ønsker. Rammene for selskapenes overvåkningsbaserte markedsføring strammes inn og det blir forbud mot målretting av innhold og reklame mot barn. Forbud blir det også mot målretting basert på sensitive opplysninger, som f eks opplysninger om legning, etnisitet og religion. «Digital service act» (DSA) vil sikre like markedsvilkår for plattformtilbyderne og disse felleseuropeiske reglene vil stanse den fragmenterte lovgivningen som har vært under utvikling i ulike europeiske land, gi like konkurransevilkår og større trygghet for oss som brukere. Nok et eksempel på verdien av forpliktende europeisk samarbeid gjennom EU og som Norge nyter godt av gjennom EØS-avtalen. Alene ville neppe verken Norge eller andre land greid å tukte disse selskapene. Men sammen blir det kraft nok. Å ta DSA inn i EØS-avtalen vi vel selv ikke den mest kritiske EØS-mostander stemme imot på Stortinget? Svein Roald Hansen Tidligere stortingsrepresentant og leder av EFTA-parlamentarikerkomiteen