Få drømmer om å bo på Norges største sykehjem!

Det er i tiden å snakke om kommunereform, om effektivisering, og høyresiden tar til orde for privatisering som eneste løsning og svaret på alt.

Sykepleiere

Arbeiderpartiet mener offentlig gode velferdstjenester beviser en felleskapsmodell, og at kvalitet kan måles på vår evne til å gi trygghet og omsorg til de som trenger det. Vi ønsker fokus på god og solid kommuneøkonomi.

Dette lykkes vi med ved å ha tydelig fokus på god ledelse og forutsigbarhet i pleie og omsorgstjenesten. Sannheten er når de ansatte har det bra på jobb, trives de eldre, og det blir rom for faglig utvikling og gode tjenester. Noen sier det ikke er mulig å tjene penger på privatisering. Det er feil. Det er mye penger å tjene på å privatisere, men pengene blir ikke brukt på helse. De går til profitt.

Arbeiderpartiet jobber for en rettferdig fordeling. Vi vet at ved å privatisere blir arbeidsvilkårene til de ansatte drastisk redusert. Lønn, og pensjonsordninger er gjennomgående dårligere hos private kommersielle aktører. Ett godt eksempel på privat sykehjem er Orkerød sykehjem i Moss. Her har de borgerlige partiene (H og Frp) av ren ideologi privatisert sykehjemmet. Konsekvensene har vært at 19 sykepleier har slutta etter oppstart, og kompetansesenteret som er opparbeida gjennom 13 år er rasert på under et år.

Eldre på aldershjem skal oppleve glede i matlaging og matlukt fremfor vakuumpakka porsjonspakninger. De skal bli kjent med trygge, kjente sykepleiere og helsefagarbeidere på jobb. Det betyr høye, faste stillinger, og tilstrekkelig antall ansatte på vakt. Eldre skal oppleve mening og aktivisering!

Jeg minner om at det er høyre som ville fjerne den kulturelle spaserstokken. Arbeiderpartiet mener kulturelle opplevelser er viktig for livsgleden gjennom alle livets faser.

Vedtak på ned mot to minutters tilsyn er trist. Det er trist for de som mottar hjelp, men det er også trist for hjemmesykepleiere som opplever og ikke å strekke til.

Vi er mennesker, og ikke maskiner.

Frp vil bruke masse administrative ressurser til statlig finansiering av eldreomsorg. De pengene vil Arbeiderpartiet bruk til direkte pleie og omsorg, til faglig utvikling og mer helse for hver krone.

Vi i arbeiderpartiet har tro på nærhet til tjenestene. Det er få som drømmer om å bo på Norges største sykehjem som partilederen i Sp så godt sier det.

Politisk ansvar handler om vilje til å se fremover, og evne til å handle deretter. Arbeiderpartiet skal være garantisten for gode offentlig velferdstjenester.

Bruk stemmeretten.

Godt valg!

Cecilie Agnalt
Fylkestingskandidat Østfold Arbeiderparti