Ja til Østfold!

Viken fylkeskommune er vedtatt av et flertall på Stortinget. Selv om det pågår prosesser på Stortinget i disse dager, er det lite som tyder på at det blir en endring.

original

Uavhengig av prosessen på Stortinget, er det en jobb som må gjøres i byggingen av nye Viken.

Vi må sørge for at østfoldingen kommer godt ut av denne nye unionen. Vi politikere må etterspørre oppgaver og oppgavedeling mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Viken fylkeskommune blir sentral og befolkningstung, vi forventer å få tilført oppgaver som ikke ligger til fylkeskommunene i dag.

Gjennom forhandlinger må vi jobbe for at arbeidsplasser i nye Viken lokaliseres i Østfold eller så nær Østfold som mulig.

Det er viktig at fylkeskommunenes viktigste tjenester som videregående opplæring og kollektivtransport blir like bra eller bedre enn i dag.

Foreløpig er vi i prosess og i forhandlinger med Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Vi østfoldinger må stå samlet om våre krav og forventninger til nye Viken. Det må være åpenhet om problemstillingene, noe som er en forutsetning for innspill og engasjement fra innbyggerne.

De ansattes rettigheter skal ivaretas gjennom hele prosessen, og informasjon ut til alle i Østfold er viktig. Dette er ikke et vedtak som kun omorganiserer fylkeskommunene, men som forandrer Norgeskartet.

Det er helt legitimt å være uenig i den valgte løsningen, men vi skylder innbyggerne våre å gjøre det beste ut av det. Og det vil Østfold Arbeiderparti gjøre.

Inger-Lise SkartlienNestleder Østfold Arbeiderparti og fylkestingsrepresentant