Ta fuel-forsyningen tilbake til Luftforsvaret

Østfold Arbeiderparti har i samarbeid med LO Østfold og tidligere nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, sendt brev til Forsvarsminister Ine Marie Eriksen vedrørende fuel-forsyningen som vi mener bør tas tilbake til luftforsvaret.

Fly og fuel

Forsvaret har i lang tid kjøpt leveransene av fuel til Rygge og andre flyplasser av ulike oljeselskaper. I dag er det BP som har kontrakten. Ordningen innebærer ressurskrevende anbudsrunder av forsvaret for å sikre riktig kvalitet og sikker leveranse til enhver tid.

Når den nåværende kontrakt går ut desember 2017 vil vi oppfordre forsvarsministeren til å ta denne oppgaven tilbake til forsvaret. Dette vil:

- Styrke totalforsvaret og beredskapen ved at man benytter egne egnet personell til håndtering av drivstoff i krise/krig.

- Gi kontinuitet innenfor tjenesten. Mindre utskifting av personell og styrt rekruttering.

- Personellvennlig: Personalet vil ha stabile arbeidsforhold og ikke å være basert på «hvem vinner neste anbud».

- Større seighet/stabilitet: ved å ha eget «grønt» personell i forsvaret, vil dette også gi større fleksibilitet ift øvelser, sykdom, oppdrag inn/utland etc.

Det er foretatt en analyse av de økonomiske sidene ved å utføre dette med forsvarets egne ansatte som viser at den årlige innsparingen beløper seg til 10-15 millioner kroner. Man kan ikke la en definert årsverksramme for luftforsvaret stå i veien en slik innsparing, bare fordi man må øke antall ansatte.

Ta beslutningen nå om å ta oppgaven tilbake, så slipper forsvaret og gå ut på ny anbudsrunde. Ingen andre NATO land benytter eksterne leverandører til denne oppgaven.

Stein Erik Lauvås - Leder i Østfold Arbeiderparti

Ulf Lervik - LOs distriktsdekretær

Tor-Arne Solbakken - Tidligere nestleder i LO