Gi grensependlerne den respekten de fortjener Erna!

Vi i Arbeiderpartiet med Elise i spissen har fremmet forslag på Stortinget, men ble nedstemt. Skal du virkelig ikke gjøre noe Erna?

Fillip AUF

Den 17.02 avholdte LO Viken Oslo sammen med LO innlandet et digitalt møte med blant annet stortingsmedlemmer, Riksdagsledamoter, tillitsvalgte og grensependlere. Fokuset på møtet var at grensependlere faller mellom to stoler, de må ta ut ferie og avspaseringer for å kunne betale strøm, barnehage og mat, Noen blir tvunget å holde seg i Norge ved å bo hos venner eller andre løsninger, men kan da ikke møte barna sine. De som ble igjen i Sverge går nå hjemme uten arbeid og uten noen form for kompensasjon. Arbeidsgivere kan perimetere, men de lar være da det er billigere å ikke gjøre det.

De svenske grensependlerne er de som tester seg mest i Norge, og man kan argumentere med at de er den tryggeste kollegaen å ha i disse tider. Skal vi virkelig gi slipp på den kompetente arbeidsstokken som har jobbet i Norge? De betaler skatt og trygdeavgifter til Norge, men når det er krise klarer ikke det norske systemet å levere! Her er det noe som skurrer, og her må vi hjelpe våre nordiske venner.

Dette går veldig utover næringslivet i Østfold der flere tusen pendlere krysser grensen daglig for å jobbe i helsetjenesten, skole, næringsmiddelindustrien eller i produksjonsindustrien.

Den eneste løsningen våre venner har igjen er å si opp jobben i Norge. Etter pandemien har de kanskje funnet jobber i Sverige, og Norge sitter igjen med mangel på kompetanse! Dette vil klart gå utover norsk produksjon og næringsliv!

Vi i Arbeiderpartiet med Elise i spissen har fremmet forslag på Stortinget, men ble nedstemt. Skal du virkelig ikke gjøre noe Erna?

Fillip DiskerudLeder AUF i Østfold