Siv henriette på landsmøtets talerstol

Siv sin landsmøtetale

Vi trenger mangfold i organisasjonen!

Kjære landsmøte

Er det noe vi i arbeiderbevegelsen vet – så er det at det lønner seg å være organisert.

Hele bevegelsen vår er tuftet på at vi er sterkere sammen enn hver for seg.

Hele bevegelsen vår er tufta på at organisasjon er vår styrke

– den som er best organisert vinner valg – den som er best organisert vinner saker – en sterk organisasjon er roten for vår politikk!

Skal vi fortsette å vinne valg – så må vi fortsette å styrke vår organisasjon – og vi må begynne her – på dette landsmøtet!

Vår tid kjennetegnes ved mangfold – det å ta opp i seg dette mangfoldet må være vår styrke! Vi må systematisk bygge vår organisasjon gjennom inkludering, - mangfoldet må kjenne seg igjen hos oss. Det mangfoldige Norge – som er framtida – må kunne se til Arbeiderpartiet og si – der er det folk som meg – der må det være plass for meg.

Det nytter ikke å etterlyse mangfoldet – når regjeringskabalen skal legges – det nytter ikke å etterlyse mangfold når listene til Stortinget skal vedtas – vi må starte med grunnfjellet i partiet – Det er der vi bygger organisasjon.      

Mangfold må være vår styrke og vil gi oss mange muligheter. Det kan bidra til å skape en inkluderende og åpen organisasjonskultur. Mangfold kan øke vår tilpasningsevne og innovasjonsevne. Ulike perspektiver og erfaringer kan gi opphav til nye ideer og løsninger.

En åpen og inkluderende organisasjon vil bidra til at alle medlemmer føler seg velkomne og verdsatt. Vi må ha aktiviteter og arrangementer som inkluderer og appellerer til ulike målgrupper, og vi må å samarbeide med andre organisasjoner og grupper som representerer ulike perspektiver og erfaringer. 

Jeg tror dette landsmøtet vil ta imot denne utfordringen – og det er bra! For venner – vi har gjort det før!  

Arbeiderpartiet har opp gjennom årene kjempet for inkludering av ulike grupper i samfunnet. Vi gjorde det for 100 år siden, for 50 år siden, for 10 år siden. Og vi skal fortsette det arbeidet! Målet er det samme; et parti, en organisasjon som inkluderer flere og som gjenspeiler vår tid og mangfoldet i samfunnet vårt.

Takk.

Siv Henriette Jacobsen

Moss