Ap vil ha mer til frivillighet Regjeringens-partiene kutter

Svein Roald Hansen

Frivilligheten gir mennesker mulighet til å møtes, til å engasjere seg, og tilhøre et fellesskap. Vi støtter frivillighetens ønske om flere frie midler og vil derfor trappe opp momskompensasjons-ordningen i tråd med idrettens og frivillighetens plan, og vi ønsker mindre føringer og byråkratiske ordninger.

Derfor legger vi inn 100 millioner mer til dette i vårt budsjettforslag, mens regjeringspartiene ble i Stortinget enige om å kutte 15 millioner av det regjeringen foreslo.

Vi øker bevilgningene til barne- og ungdomsorganisasjonene og trygger og tilrettelegger for flere frivilligsentraler. Og foreslår 45 millioner mer til såkalte utstyrsbibliotek, hvor barn kan låne idrettsutstyr.

  

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet