Manglende sykehus-løft

Etter at Bent Høie i fjor innrømmet at han ikke har noen løsning på å bli kvitt korridorpasientene, fortsetter korridorene i sykehusene å fylles opp. Grunnen er mangelen på senger og kapasitet. Det nye regjeringsplattformen med Venstre kunne ha tatt tak i dette – men gav fra seg den sjansen.

En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Korridorpasientene skyldes i hovedsak at sykehusene drives med for høyt belegg og at det dermed ikke er rom for ekstra pågang som under et influensautbrudd. Sykehus-Norge mangler både kapasitet og finansiering. Løftene fra den forrige regjeringen har ikke blitt innfridd. En uke før valget i 2013 lovte Høyre å tilføre sykehusene 12 milliarder kroner ekstra de neste fire årene. Når velgerne gikk til stemmeurnene i høst, manglet helseminister Bent Høie (H) fortsatt 3,6 milliarder på å oppfylle lovnaden sin.

Dette problemet har den nye regjeringen løst ved å ikke ha noen ambisjoner eller løfter for sykehusene.

Av de seks utfordringene den nye regjeringen sier er viktigst å løse, er det ikke noe på eldre, folkehelse eller helse. Bærekraftig omstilling av velferden har med H og FrP betydd mindre til sykehusene og til eldreomsorg i kommunene, og mest til skattekutt. Slik ser det ut til å fortsette – også med Venstre i regjering.

Denne svært blå regjeringen presser på for mer privatisering av helsetilbudet vårt. De vil ha flere private inn i eldreomsorg, rusbehandling, psykisk helse, habilitering og rehabilitering og ikke minst i sykehusene våre. Private får etablere seg på siden av vårt felles helsetilbud og det vil svekke tilbudet til folk flest. På sikt bygges det opp et parallelt system der de som har råd og ressurser vil få bedre tjenester, på bekostning av dem som ikke kan betale ekstra.

Arbeiderpartiet er skuffet over at regjeringsplattformen ikke snakker om den hjemmebaserte omsorgen, fordi de fleste av oss vil ha omsorg hjemme så lenge som mulig. Mange norske kommuner moderniserer omsorgen, sørger for bedre tilbud hjemme, bedre samarbeid med frivillige og nye boløsninger for eldre. Regjeringens tilnærming er gammeldags.

Venstre sin profil som folkehelseparti har vært mildt sagt luftig gjennom hele perioden de har vært støtteparti. Når de nå blir regjeringsparti, er den helt dunstet bort. Som dugg for vintersola på Jeløya. Regjeringen har berøringsangst for tiltak som virker på folkehelse, og det sier en del at den saken som har fått størst oppslag under punktet om folkehelse er at kommunene skal få selge alkohol lengre.

Siv H. Jacobsen

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet Østfold