Faller Europa fra hverandre?

Espen Barth Eide innleder

Espen Bath Eide

Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg inviterer til et møte på Litteraturhuset i Fredrikstad mandag 29. januar kl. 19.00.

Møtet er et samarbeid med Litteraturhuset i Fredrikstad og er åpent for alle interesserte.

Alle ønskes vel møtt!