Isak på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte

Isak sin landsmøtetale

Vi må øke ytelsene!

kjære landsmøte 

Siden vi i Arbeiderpartiet ble stifta, har vi alltid tatt kampen for døm svakeste. 

Vi har alltid tatt kampen mot fattigdom og forskjeller, fordi vi vet at det er gift for samfunnet. 

Det handler ikke bare om hvem som har råd til å være med og spille fotball. 

Det handler om livet ditt.

Hvis du er født med lite, kan det preget helsa di og mulighetene dine for alltid. 

Mange av de med minst lever en hverdag i konstant stress fordi de ikke har råd til å møte en uventet regning

Det å bli født med lite kan bety at du vil leve et liv med mer sykdom og dårligere livskvalitet

Og det betyr ofte at du vil dø en tidligere død

forskjeller er gift for samfunnet, og det er derfor vi oppfant velferdsstaten

gjennom over hundre år med politisk kamp så innførte vi alt som idag virker som en selvfølge

vi tok sykekassen til fagforeninga og gjorde den til universelle ordninger

Vi innførte Arbeidsledighetstrygd, alderspensjon, uføretrygd, 

og det er mye diskusjon om arbeidslinja, men gode venner, ingen sier at det ikke skal lønne seg å jobbe. Det vil det. 

 

Men det skal ikke straffe seg å bli syk selv om det lønner seg å jobbe.

tvert i mot

all erfaring tilsier at hvis du er fattig, så er det vanskeligere å bli frisk: stresset av å ikke vite om strømregninga blir betalt gjør at du blir sykere

Det å navigere i søknader for å få ekstrastønader er så vanskelig, at de som skal bruke ordningen ikke får det til, eller er avhengige av pårørende. 

 

I en tid hvor strømprisen er høy, krig har kommet til europa og inflasjonen stiger så er vi nødt til å huske de som er nederst ved bordet, der lommeboka ikke strekker til

for i dag så går 84% av de som mottar hjelp fra matsentraler, på NAV.  84%

Dette viser at stønadene ikke er nok til å sikre et verdig liv. I et sosialdemokratisk samfunn skal ikke dette skje.

Derfor håper jeg at dette landsmøtet vil stemme for å sikre et verdig liv for de svakeste av oss, stem for å øke ytelsene, takk for meg.

Isak Hagaseth Mydske

Fredrikstad