Hvilke nye veier Schou?

Ingjerd Schou utfordrer Arbeiderpartiet på hva vi mener om Nye veier. Det er feil spørsmål å stille i Østfold, Ingjerd Schou! Spørsmålet er hvor er de nye veiene?

Jon Ivar Nygård

Ja, vi kan legge til hvor ble det av flyplassen vår, innvesteringene i havnene våre og utbyggingen av InterCity som lovet? Høyres regjering har så langt vært en katastrofe for Østfold med hensyn til samferdsel.

Vi husker alle sammen Ingjerd Schous uttalelser da regjeringen Stoltenberg la fram Nasjonal transportplan i 2013. Hun sa det var for dårlig å bygge ferdig dobbeltsporet til Halden i 2030. Hun og Østfold Høyre lovet at dobbeltsporet skulle stå klart til Halden i 2026. Vi kan vel trygt slå fast at du begynner å få dårlig tid, Schou? Så langt har din Høyre-regjering bidratt til å skape usikkerhet om utbygging av InterCity. Vi venter i spenning på om du og Høyre leverer når Nasjonal transportplan legges fram om kort tid. Om tre år skal dobbeltsporet etter gjeldende plan være ferdig til Fredrikstad. Det vil Høyre og Ingjerd Schou bli målt på.

I Nedre Glomma har vi jobbet med bypakker i flere tiår men det bygges lite vei. Hvorfor? Jo, fordi din regjering to ganger har endret spillereglene underveis slik at lokale parter må påbegynne arbeidet på nytt. Høyres slagord i 2013 var vel nye og bedre løsninger? Det er vanskelig å forstå at det var dette dere mente.

Regjeringen med Høyre i spissen klarte å posisjonere seg slik at Moss lufthavn Rygge måtte innstille. Vi husker alle «nachspiel-forhandlinger» hvor flypassasjeravgiften kom seilende inn fra sidelinjen og fratok oss flyplassen Østfoldsamfunnet hadde kjempet for i mange tiår.

I denne sammenheng blir spørsmålet om hva Ap mener om selskapet Nye veier litt malplassert synes du ikke?

Så svar på spørsmålet. Ap har ikke foreslått å legge ned Nye veier, men hvorfor ikke gi Statens veivesen de samme mulighetene som Nye veier? Det er fullt mulig

Arbeiderpartiet er ikke imot nye metoder og vilkår for vegbygging.

Regjeringspartiene har hele veien snakket ned Statens vegvesen, bedt de utrede nedlegging av trafikkstasjoner, og privatisere flere tjenester. Samtidig har etaten årlig blitt utsatt for store økonomiske kutt. Situasjonen mange steder i landet er kritisk, med en alt for høy kompetanseflukt. Arbeiderpartiet vil ta vare på de ansatte, styrke deres kompetanse, handlingsrom og arbeidsmiljø. Vi vil redusere den storstilte bruken av konsulenter de nå har vært nødt til å benytte seg av.

Ved forrige stortingsvalg gikk Arbeiderpartiet til valg på å evaluere erfaringene med oppsplitting av veisektoren og etableringen av Nye Veier. Dette er fortsatt partiets mål.

Jon-Ivar Nygård

Stortingskandidat Østfold Ap