Arbeiderpartiet og kommuneøkonomi

Arbeiderpartiet prioriterte styrket kommuneøkonomi da vi satt i regjering. I opposisjon har vi også prioritert kommuneøkonomi foran skattekuttene regjeringen mener er viktigere.

Norske kommuner har ansvaret for tjenestene som vanlige folk bruker aller mest i ulike faser av livet. Helsestasjon, barnehage, skole og eldreomsorg for å nevne noe. Derfor mener Arbeiderpartiet vi må øke kommunenes inntekter slik at man lokalt kan bygge videre ut tjenestetilbudet. Flere helsesøstre, flere lærere og flere sykepleiere. Vi prioriterte styrket kommuneøkonomi da vi satt i regjering. Derfor har vi også i opposisjon prioritert kommuneøkonomi foran skattekuttene regjeringen mener er viktigere.

Høyres Ingjerd Schau og Frank Jenssen forsøker å fortelle en historie om at de satser mer på kommunene enn Arbeiderpartiet. Det er ikke riktig. I vår regjeringsperiode fra 2006 til 2013, økte kommunesektorens inntekter med 2,5 %. Årlig. Med Høyre og FrP i regjering er veksten senket til 1,8 % per år. Høyre og FrP har senket ambisjonene for de lokale velferdstjenestene.

Også etter regjeringsskiftet i 2013 har Arbeiderpartiet i våre alternative budsjetter hatt mer penger til kommunene hvert eneste år enn Høyre og regjeringen. I 2016 om lag 4 mrd. kroner mer. Dette ville satt kommunene i stand til å bygge flere barnehageplasser, satset mer på tidlig innsats i skolen, økt kvaliteten i eldreomsorgen og styrket integreringen. For Høyre har det vært viktigere med store kutt i formueskatten til de som har aller mest.

Realiteten i norske kommuner vil man lese om i lokalavisene denne høsten. Kutt i skole. Nedlegging av barnehageplasser. Kutt i tilbud til de eldre. Ansvaret for dette ligger hos en H/Frp-regjering som ikke prioriterer nok penger til kommunene.

Vi advarte før valget om at Høyre ville fordele midlene mellom kommunene på en mer urettferdig måte. En politikk som ville gitt større forskjeller i tjenestetilbud kommunene i mellom. Disse løftene har Høyre foreløpig lagt i skuffen. Heldigvis. Men hvis muligheten byr seg, må man ikke være overrasket om forslagene tas fram igjen.

Det er nødvendig med et nytt flertall på Stortinget. Et flertall som prioriterer barnehage, skole og eldreomsorg foran skattekutt.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet