Høyre pynter seg før valget

av: Svein Roald Hansen

I åtte år har høyre stått i spissen for den mest høyreorienterte politikken i manns minne. Større omsorg for de rike enn for de som sliter. Lavere skatt for de som er best stilt her i landet. Lavere velferdsytelser for de som sliter med å få inntekter og hverdag til å henge sammen.

Hele 34 milliarder mindre har fellesskapet å bruke nå på å bedre velferden etter disse åtte årene. Hvert år! Dette er arven etter åtte år med Høyre og FrP og med Venstre og KrF i flertall i Stortinget og i regjeringskontorene.

Svein  Roald Hansen nytt

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Østfold Ap

I Perspektivmeldingen, som trekker opp perspektivene for norsk økonomi tiår framover, er budskapet at fellesskapets inntekter framover blir mindre, mens utgiftene vokser. Det økonomiske handlingsrommet blir med andre ord trangere. Dette er ingen nyhet. Det samme sa regjeringen i Perspektivmeldingen for fire år siden. Likevel fortsatt de med skattelettelsene og gjøre handlingsrommet framover trangere og trangere.

Men når det nå nærmer seg valg, forsøker Høyre seg på nye toner. Nå gir de inntrykk av å være opptatt av hvor viktig arbeid for alle og en rettferdig fordeling er. Men i åtte år er det omsorgen for de rike som har preget politikken.

Det er et forsøk på å maskere høyrepolitikken med en ny retorikk.

For ut av landsmøtet kom høyrepolitikk. Fortsatt skattelettelser, bl. a. en merkverdig forslag om at folk med faste stillinger skal få lavere skatt enn folk med midlertidige stillinger.

Nei, Høyres slagord fra 2013 om nye ideer og bedre løsninger er avslørt av praksis i regjering. Ideene er gammeldags høyrepolitikk, større omsorg for de velstående enn for vanlige folk. Privatisering framfor fellesskapsløsninger. Det er dårlige løsninger.

Ved valget i september skal vi gjennomskue høyre-pynten og stanse høyrepolitikken.