En kranbil kjører forbi et lasteskip som ligger ved havna. Foto: Øivind Haug

Et seriøst og anstendig arbeidsliv

av: Jon-Ivar Nygård

Vi har nylig markert 1. mai 2021 - arbeiderbevegelsens internasjonale kamp og solidaritetsdag. Dagens historiske begrunnelse er kjent for det fleste, men noen spør om dagen har noen hensikt i dag? Er ikke alle slagene vunnet?

1.kandidat

Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Ap

I et gjennomregulert samfunn som det norske, med trepartssamarbeid som et bærende element i arbeidslivet, kan det være lett å lene seg tilbake å tro at alt er på stell. Slik er det dessverre ikke. I deler av arbeidslivet foregår det sosial dumping, og arbeidsfolk i enkelte bransjer utsettes for grov kriminalitet og menneskehandel. Særlig fremmedarbeidere er utsatt for det siste. Utviklingen går i negativ retning. Det er behov for en storrengjøring i norsk arbeidsliv.

Arbeiderpartiet i regjering vil gå i bresjen for å rydde opp. Derfor sier vi at vi skal gjøre det trygge, organiserte arbeidslivet sterkere. Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. Faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen i norsk arbeidsliv.

I deler av arbeidslivet omgår arbeidsgivere sitt ansvar overfor arbeidstakere ved å bruke kompliserte selskapsstrukturer og omdefinere ansatte til frilansere og kontraktører. Lovverket som regulerer arbeidslivet, skal følge utviklingen i samfunnet. For Arbeiderpartiet er det viktig å styrke arbeidstakernes vern. Derfor vil Arbeiderpartiet blant annet:

  • Fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljølovens §14-9 F.    
  • Begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
  • Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.
  • Doble fagforeningsfradraget.
  • Stimulere til økt organisasjonsgrad blant både arbeidstakerne og arbeidsgiverne, blant annet ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter som ved innleie.
  • Tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i arbeidsmiljøloven slik at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver.

I tillegg skal vi utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser for å sikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale. Etter åtte år med Erna Solberg må det nå bli vanlige folks tur. Vi trenger en regjering som setter arbeidstakernes rettigheter øverst på prioriteringslista.