Tørkekrise krever handling

Drømmesommeren for ferierende har gitt krise for landbruket. Da må det handles. De tiltakene regjeringen har varslet kan bare være en begynnelse. Det trengs mer for å unngå unødig nedslakting og konkurser.

Svein Roald Hansen

Det handler om å sikre verdier vi ikke har råd til å miste. Det handler om bøndene, men også om arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Det er en god stund siden den svenske regjeringen ga beskjed om at fellesskapet ville stille opp for de som rammes av krisa. Vår regjering nøler.

De tiltakene som er varslet, kan sikkert bidra til å skaffe mer fôr til dyra. Men det er tvilsomt om de ordningene vi har for å dempe de økonomiske skadevirkningene, er tilstrekkelige i den alvorlige situasjonen vi nå har.

Østfold Bondelag har presentert fire tiltak de mener er nødvendig for å dempe de økonomiske tapene og hindre at noen må gi opp eller går konkurs. Disse må vurderes. Regjeringen må gå i tettere dialog med bondenæringen for å finne gode tiltak. De må gi en forsikring om at fellesskapet vil stille opp, om nødvendig med tiltak og ressurser ut over de vanlige ordningene. 

Næringen må gis trygghet for at de skal være økonomisk i stand til å komme seg gjennom høsten og vinteren etter den verste tørka siden like etter andre verdenskrig. Da kan vi unngå at unødvendig mange dyr sendes til slakt og at risikoen for langvarige konsekvenser reduseres. 

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti