Tusen takk Jonas for en flott innledning.

Du klarer å begeistre og lede oss.

på talerstolen fredag

Jeg kommer fra Sarpsborg kommune, og er ordfører der. I Sarpsborg har vi helt siden de første sagbrukene ble etablert ved fossen - vært en av landets største industribyer. Det var helt naturlig at kampen for rettferdighet og levelige vilkår ble viktig for arbeidsfolkene her.

I 1913 vant Arbeiderpartiet makta i Sarpsborg. Siden den gangen har vi beholdt makta. Og siden den gangen har Sarpsborg vært en bastion for vår arbeiderbevegelse. Selv Norges tidligere statsminister Oscar Torp, hadde vært leder i Sarpsborg Arbeiderparti.

Ap har altså styrt byen i over 106 år, sammenhengende! Hvorfor? Kan en kanskje spørre seg. Jeg mener at det nære og tette samarbeidet med arbeiderbevegelsen har vært avgjørende.

Vi skal sammen med utvikle Sarpsborg samfunnet videre – og ingen skal kunne slå oss på den beste politikken for folk flest!

Vi jobber for:

·       2 lærlinger per 1000 innbygger, 

·       heltidskultur, 

·       oppsigelsesvern,

·       trepartssamarbeidet, 

·       ansettelse av lærlinger etter fagbrev, 

·       styrke fellesskapet 

·       og si nei til privatisering.

Vi har innført Sarpsborg-modellen:  Dette er et nytt innkjøpsreglement i kommunen som stiller krav til:

Egne ansatte hos leverandør og underleverandører

Vi stiller krav til at bedriften må være godkjent opplæringsbedrift og ha lærlinger for å vinne anbudet. 

Dette hindrer at bemanningsselskaper kan leie ut lærlinger, men også at bedrifter som ikke tar opplæringsansvar vinner anbud og «setter bort» den % andelen som skal utføres av lærlinger (Oslomodellen) 

Vår modell gjør at seriøse bedrifter med faste ansatte og lærlinger vinner oppdrag, og kan fortsette å være seriøse bedrifter med samfunnsansvar. Det er kun et ledd i kjeden – Her har mange av de som hadde to eller flere nå endret til ett ledd, så dette funker, det blir ikke plass til kjeltringene som også driver med annen kriminell virksomhet som hvitvasking av penger, payback, menneskehandel o.l

 Å stille krav til faste ansettelser og Lærlinger – det er det som berger næringen, uten lærlinger kommer ikke byggebransjen til å gjenreise seg til en seriøs og kunnskapsbasert næring igjen. Det mangler fagarbeidere, så det må bransjen produsere selv.

Våre grunnpilarer står støtt i vår politikk gjennom 100 år: Frihet, likhet og solidaritet