REGIONREFORM – flere trygge arbeidsplasser ut av Østfold

Så ser vi det første eksempelet på hva H, Frp, KrF og V sin regionreform og den nye Viken gir av konsekvenser for Østfold. NAVs regionkontor for Viken skal deles på to ulike steder, et såkalt Vestviken og et Østviken med kontorsteder Oslo og Drammen, mener direktøren i NAV.

Stein Erik Lauvås er oppgitt over at statlige arbeidsplasser og kompetanse flyttes ut av Østfold til Oslo og Drammen

Stein Erik Lauvås er oppgitt over at statlige arbeidsplasser og kompetanse flyttes ut av Østfold til Oslo og Drammen

Altså flyttes statlige arbeidsplasser og kompetanse ut av Østfold til Oslo og Drammen. Galskapen er komplett.

Hvordan Høyre, Frp, KrF og V sine representanter kan være stolte av regionreformen har vært uforståelig før, det blir ikke mer forståelig nå. Disse partiene mener tydeligvis dette er en god løsning for Østfold og de har stemt for det og stilt seg bak det.

Det er slik landet styres for tiden, det er på tide at vi får en ny regjering.

Med ønske om en god sommer og et godt valg.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant