Dropp flyseteavgiften

Hvis flyseteavgiften innføres fra 1. juni, slik regjeringen legger opp til, betyr det kroken på døra for Moss Rygge Sivile Lufthavn. 1000 arbeidsplasser kan forsvinne i Østfold og flere tusen i landet for øvrig settes i fare. Derfor er Østfold Arbeiderpartis krav av avgiften begraves i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Uttalelse vedtatt av årsmøtet.

original_1478641357_9242566

I et svar til stortinget på et skriftlig spørsmål, svarer finansminister Siv Jensen at «flypassasjeravgiften er fiskal, men den kan i tillegg ha en miljøeffekt dersom den bidrar til færre flygninger ut av EØS-området.». Dette viser at avgiften innføres for å skaffe inntekter for å få budsjettavtalen til å gå opp.

Avgiften har møtt sterk kritikk fra alle hold, og ESA har sagt at den kan stride mot statsstøtteregelverket, slik det er utformet. Kostnadene ved de mange arbeidsplassene som går tapt, er ikke med i regjeringens regnestykke. Å øke inntektene til statskassa gjennom en flyseteavgift når realiteten er at flere tusen mister jobben kan ikke aksepteres.

Avgiften er både urettferdig, arbeidsfiendtlig, næringsfiendtlig, distriktsfiendtlig og kom seilende fra sidelinjen uten forvarsel i budsjettforhandlingene. Konsekvensene er ikke utredet, men likevel gikk FrP og Høyre, sammen med KrF og Venstre for forslaget.

Det strider i mot enhver logikk. Vedtaket er fattet uten å vite konsekvensene verken for miljø, distriktspolitikk, næringsutvikling eller arbeidsplasser.

Moss Lufthavn Rygge er en motor i regionen og genererer arbeidsplasser. Ryanair har sagt opp avtalen med MLR om basefly fra 1. november om avgiften innføres som planlagt. Det innebærer at trafikken på Rygge vil synke fra om lag 1,6 millioner passasjerer til 500.000 og vil gi et så stort inntektstap at flyplassen vil måtte avvikles.

Det betyr at rundt 500 arbeidsplasser på flyplassen forsvinner, og at ytterligere 500 som er koplet opp til aktiviteten på flyplassen også blir borte. Disse konsekvensene må regjeringen ta innover seg.

Først må en ha konsekvenser for en slik ny avgift på bordet, så kan den sendes på høring før eventuelt vedtak fattes. En slik avgift som skaper store konsekvenser for arbeids- og næringsliv må også diskuteres med partene i arbeidslivet. Det er en del av trepartssamarbeidet og den norske modellen.