Kommunene tappes

Regjeringens forslag til inntekter for kommunene for 2017 er ikke lystelig lesing. Det nærmer seg et nulloppgjør for kommunene med FRP og Høyre ved rattet. Når kommunene nå nærmest får presentert null økning i inntekter kan man heler ikke regne med at kommunene kan satse på utvikling av tjenester til innbyggerene.

original_1478641562_3004072

Det er fare for at nødvendig satsing på kvalitet i skole og barnehage blir satt tilbake. Det er fare for at kvalitetsutviklingen i omsorg og helse blir satt tilbake.

Forslaget til regjeringen er ikke i tråd med hva kommunene bør få for at de skal kunne utvikle og drive god tjenesteproduksjon.

Mens vi ser at kommunene nærmest får 0 kroner i vekst i 2017 har jo østfoldkommunene heller ikke vært vinnere i de 2 forrige årene med denne regjeringen.

Det handlingsrommet regjeringen har og hadde, har de stort sett brukt til å gi skattelette til de med mest fra før og sånn sett økt den private rikdommen til noen få, på bekostning av våre felles utfordringer i skole og omsorg.

I revidert budsjett 2016 tar regjeringen med finansminister Siv Jensen fra FRP på seg badedrakten for nok et dykk i oljefondet og henter ytterligere 10 milliarder kroner. Regjeringen Solberg setter rekord i bruk av oljepenger, men det merker ikke kommunene mye til, dessverre.

Selv med en rekordhøy arbeidsledighet i landet så bruker de bare en av ti kroner for tiltak mot ledigheten i revidert budsjett for 2016.

Mulighetene for å gi kommunene større økonomisk handlingsrom er tilstede.

Mulighetene for å styrke tiltakene ytterligere mot arbeidsledigheten er tilstede.

Arbeiderpartiet har andre prioriteringer enn regjeringen. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på å løse våre felles utfordringer blant annet i omsorg og skole, en slik prioritering ville kommunene i Østfold vært tjent med.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant