Arbeid til alle er alltid jobb nummer en!

Av: Hanne Tollerud

ordfører

Vi lever i en urolig tid og mange kjenner på usikkerhet og frykt for framtida. Krig, klimakrise og økonomiske problemer møter vi daglig i nyhetsbildet og dette er blitt en del av vår hverdag også her hjemme; her i Østfold og rundt om i hele vårt langstrakte land. Vi opplever nå hvor viktig det er med fellesskap og hvordan samhold styrker oss. Vi mennesker er skapt til å hjelpe hverandre, men vi må også sørge for at hvert enkelt menneske nettopp har denne muligheten.

Arbeid til alle er alltid jobb nummer en for Arbeiderpartiet! Et arbeid å gå til og en lønn å leve av, er grunnleggende menneskerettigheter og selve grunnlaget for å leve egne og selvstendige liv. Når vi snakker om inkluderende arbeidsliv, snakker vi ikke bare om hvordan den enkelte arbeidsplass kan jobber for å sørge for inkludering blant sine ansatte. Vi snakker også om rekrutterings prosesser, ledelse, kollegial tilhørighet og ikke minst opplevelsen av mangfold – både på arbeidsplassen og i samfunnet vårt generelt.

Utenforskap og ensomhet handler om mennesker eller grupper som står utenfor felleskapet. Noen står utenfor skole eller arbeidslivet. De mangler kanskje et sosialt nettverk, eller de føler at de ikke hører til i samfunnet. Utenforskap har store konsekvenser og hindrer mennesker i å få et godt liv. 

 Arbeiderparti sitt mål er et samfunn med muligheter for alle og arbeid til alle er fortsatt jobb nummer en.