EBW

Et gratis skolemåltid reduserer sosiale forskjeller i helse

Sosiale helseforskjeller er urettferdige. Det er urimelig at foreldrenes inntekt og utdanning skal få avgjøre om barn får sunne og lykkelige liv.

Norske og internasjonale fagmyndigheter anbefaler nettopp skolemat som et av de viktigste tiltakene i kampen mot helseforskjeller. Arbeiderpartiet ønsker å innføre et enkelt skolemåltid for å gi alle barn et best mulig utgangspunkt for læring, og forebygge sosiale helseforskjeller..

Det finnes forskningsbelegg for at det barn tilegner seg av kostholdsvaner som små, tar de som oftest med seg inn i voksen alder. Det gjør at vi som samfunn har et ansvar for at et sunt kosthold skal bli mer sentralt i barns liv.

Vi ser at stadig flere barn kommer fra familier med dårlig råd, ifølge nye tall på barnefattigdom.no. Disse barna er mer utsatt for ulike sykdommer som diabetes eller fedme, og vi vet at det kan forebygges tidligere med et sunt, gratis skolemåltid. Det er ikke bare dårlig informasjon som gjør at de færreste velger sunne alternativer. Ressursene som en familie har i form av tid og penger spiller en stor rolle.

I tillegg til helsegevinsten har også studier vist at frokostinntak kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner. Det er en logisk brist når høyresiden setter læring opp mot ernæring.  Skolemat er bra for alle, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. Praktisk i hverdagskaoset, ett bidrag til litt bedre tid for familiene og litt mindre bekymring for at poden vil spise i løpet av skoledagen.

Barna våre trenger en politikk for mennesker, ikke maskiner. Da må vi ta innover oss at mat, søvn, stress, press og psykiske plager påvirker våre barn og ungdommer. Og selvfølgelig det åpenbare – det er lite som er så hyggelig og inkluderende som å lage mat og spise sammen.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Medlem av helsekomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet