Fra lovnad til glemmebok

FrP’s Ulf Leirstein skriver at han er stolt av regjeringens innsats når det gjelder samferdsel. Bevilgningen er økt med 20 milliarder i forhold til forrige periode. Det er bra. Regjeringen ligger nå litt over transportplanen som regjeringen Stoltenberg vedtok for denne perioden.

original_1478641373_6051247

Men det Ulf Leirstein «glemmer» å snakke om, er hva FrP gikk til valg på. I sitt forslag til transportplan for denne periode, mente FrP at det burde brukes 45 milliarder mer enn det regjeringen Stoltenberg foreslo. Hvert år! 

Det er bra at de har bevilget ca 3 milliarder mer enn det som lå i vår plan, omlag det samme som Arbeiderpartiet har i sine alternative budsjetter. Men det er ganske langt igjen til en økning på 45 milliarder.

På togsiden husker vi at FrP, Høyre, Venstre og KrF alle kritiserte oss fordi transportplanen ikke la opp til at dobbeltsporet kunne bygges ferdig helt til Halden før i 2030. De mente det burde være ferdig seneste i 2025.

Nå følger de den trege framdriftsplanen som de før valget kritiserte så sterkt. Og hvis de vil følge fagetatenes tilråding for neste planperiode, som nå er ute på høring, vil dobbeltsporet aldri komme lenger til gjennom Sarpsborg.

Så husker vi selvsagt alle løftene fra FrPs Bård Hoksrud om at bomstasjonene skulle vekk, om FrP kom i regjeringen. Der har FrP vært i snart te år nå, og bomstasjonene står og bompengestasjonene bygges ut i høyt tempo.

Det er fint å være stolt av hva man får gjort i regjering. Men ambisjonene FrP gikk til valg på, var av et helt annet kaliber. Mål opp mot valgløftene er det man har gjort, langt fra særlig imponerende.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet