Østfold Arbeiderparti støtter streikeretten

stein

Styret i Østfold AP vil si tydlig ifra om at vi støtter fullt og helt streikeretten som nå blir brukt av bussjåfører og vektere.

Retten til å streike for bedre lønns og arbeidsvilkår som f.eks bedre velferdsordninger, faste og hele stillinger, lærlingers rettigheter, kompensasjon for ubekvem arbeidstid og for å vise motstand mot politiske beslutninger er en grunnleggende rett som organiserte arbeidstakere har i Norge.

Denne retten har ikke kommet av seg selv, denne retten måtte kjempes fram, på samme måte som fagbevegelsen har måttet kjempe fram andre rettigheter, rettigheter mange i dag tar som en selvfølge. Retten til sykepenger og ferie kan stå som eksempler. Svært mange, for ikke å si de aller fleste av de velferdsgodene vi i dag har i Norge er et resultat av det faglig politiske samarbeidet mellom LO og

Arbeiderpartiet i langt over 100 år.

Dette samarbeidet er det grunn til å være stolt av og dette samarbeidet er det også all grunn til å videreføre. Sammen må vi ta ansvar for å ikke bare ta vare det vi kaller den norske modellen, vi må også videreutvikle den. Retten til å streike er en grunnleggende del av denne modellen.

For styret i Østfold AP

Stein Erik Lauvås

Leder i Østfold Arbeiderparti