En yrkesfagelev viser fram et utvalg elektriske redskaper. Foto: Øivind Haug

En god politikk for yrkesfag!

av: Maria D. Imrik

Endelig har vi fått en regjering som vil sikre en ny, mer rettferdig kurs for landet vårt. Etter åtte år med en borgerlig regjering som har kuttet i velferd for å finansiere skattekutt til de på toppen, var det utrolig viktig å få på plass en Arbeiderparti-ledet regjering som prioriterer annerledes.

Hurdalsplattformen inneholder mye god politikk. Et tema som er viktig for mange er yrkesfag.

Plattformen sier klart og tydelig at vi nå skal legge til rette for en skole hvor alle har muligheten til å lykkes og hvor de elevene som sliter får den hjelpen de trenger.

Maria Imrik

Maria D. Imrik

Yrkesfag er viktig og vi vet at vi trenger flere fagarbeidere i fremtiden. I stedet for å undergrave problemet ved å legge skylden på at for få elever velger yrkesfaglig opplæring, må vi sørge for at flest mulig yrkesfagelever får fullført utdanninga si og opplever at å være yrkesfagelev er givende. Sånn er det ikke etter åtte år med borgerlig styre.

I dag opplever yrkesfagelever å måtte bruke utstyr som er utdatert. De opplever å ikke få fullført utdanninga si fordi de ikke får læreplass. De opplever å få ros fra politikere og andre i samfunnet for å ha valgt yrkesfag, for så å bli nedprioritert gang på gang.

Vi må gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. Det legger Hurdalsplattformen opp til. Plattformen sier klart og tydelig at alle kvalifiserte elever etter vg2 skal få læreplass, dette skal regjeringen legge til rette for i samarbeid med fylkeskommunene og arbeidslivet. Og i motsetning til den forrige regjeringen snakker vi ikke bare om det, vi har en plan: vi skal styrke oppfølgingen av ungdom i overgangen fra skole til arbeid, vi skal stille strengere krav til seriøsitet og bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud. For å nevne noe.

Yrkesfagelever fortjener å bli tatt på alvor. Det blir de nå, takket være den nye Arbeiderparti-ledede regjeringen.