En klokke henger i taket på togperrongen. Foto: Øivind Haug

Intercity gjennom Østfold nå!

av: Therese Thorbjørnsen, landsmøtedelegat

Det er tre ting jeg vil du skal ha med deg fra dette innlegget:

1.Vi skal være best på klima og miljø.2.Jernbane er miljøvennlig.3.Inter City må bygges.

T

Therese Thorbjørnsen, landsmøtedelegat for Østfold AP

Det har vært tøft å være lokalpolitiker i Østfold de siste 8 åra- vi har planlagt for store samferdselsutbygginger og byutviklingsprosjekter i kommunene våre år etter år. Det eneste vi har oppnådd hittil er løftebrudd på løftebrudd fra regjeringen.

Til dette landsmøtet fikk vi et nett med bilde av en jordklode og teksten Pass på den!

Frem mot 2040 er det ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet. Kapasiteten er allerede sprengt på flere av våre største veier og jernbanestrekninger.

Det er allerede kø på E6 i rushtiden inn mot Oslo i dag. Jeg har aldri hørt at noen ønsker at vi skal bygge 6 eller 8 felts motorvei. Jo flere som parkerer bilen til fordel for kollektivtrafikk, sykkelen eller gange – jo mer reduserer vi klimautslippene.

Vi skal frakte folk mellom byene, der folk skal bo, leve og arbeide. Alternativet er at vi må rulle asfalt ut over dyrka mark. Skal vi passe på kloden og ta ansvar for klimakrisa, ja da må det bygges mer jernbane.

Østfold er veien til Europa og porten til Norge.

Vi trenger at IC realiseres og vi må ha mer gods over på jernbane.

I programforslaget vårt står det at vi skal ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger , det må bety ferdigstillelse av Inter City, med dobbeltspor til Halden.

Landsmøte, 8 år med løftebrudd er nok. Om 151 dager skal vi igjen ta over regjeringskontorene og du skal bli statsminister Jonas, det skal vi fra Østfold jobbe dag og natt for- og skulle du trenge en samferdselsminister for å realisere disse utbyggingsprosjektene etter hvert- så skal vi nok kunne hjelpe deg med det og!