Et likestilt samfunn er et fritt samfunn

av: Camilla Aas

Når jeg vokste opp lærte jeg at alle mennesker er like mye verdt. Man skal behandle medmennesker som likemenn, og det er ingen forskjell på om du er Statsminister eller kongen av Campingplassen. Vi er alle likemenn, som bidrar etter evne og får etter behov! 

Camilla Aas

For meg som AP- medlem har synet til partiet på likestilling vært viktig. Arbeiderpartiet har på sitt landsmøte tatt stilling til at de ønsker å føre en offensiv og målrettet likestillingspolitikk, som gjør at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. 

I dag ser vi at det er store forskjeller i skoleprestasjoner, gjennomføring av utdanning, i arbeidslivet, i lønnsnivået, i familienivået og innen helse. Det har vi mulighet til å gjøre noe med, og den jobben skal vi ta for det vil gagne fellesskapet. 

Likestilling på alle samfunnsområder og at alle skal ha like muligheter må ikke tolkes statisk. Det er mer enn en kjønnskamp Det omhandler muligheter. Det handler om at det skal være en reell lik mulighet for å delta i samfunnet. 

Likestilling berører også tilgjengelighet og universell utforming. Universell utforming er nødvendig for noen, men nyttig for mange. Hvorfor har vi da ikke mer fokus på det med tilgjengelighet? Arbeiderpartiet ønsker dette fokuset, og vil at Norge skal være universelt utformet innen 2035. Vi skal jobbe for at alle mennesker skal få mulighet til å delta på alle samfunnets arenaer, og være sjef i eget liv. 

For Arbeiderpartiet er det alle som gjelder. Nå er det vanlige folks tur!