Åpen invitasjon til folkehelseløft

Folkehelserapporten som Folkehelseinstituttet la fram den 15. mai, er urovekkende lesning. Rapporten viser at helseforskjellene øker og at sosiale helseforskjellene i Norge er større enn i flere andre europeiske land.

En ung skolegutt går alene på skoleveien. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet godtar ikke at forskjellene i helse øker og ønsker et folkehelseløft for barn og unge. En god barndom varer livet ut, men det gjør også en dårlig en. Etablerer man sunne vaner tidlig, er det større sjanse for at det videreføres videre i livet. Vi vil innføre en times fysisk aktivitet for alle skolebarn, et enkelt skolemåltid, og et solid løft for skolehelsetjenesten. Dette er enkle tiltak som vil gi bedre helse og utjevne sosiale forskjeller.

Aktivitet 

Som fellesskap kan vi ikke godta at den sosiale ulikheten i helse øker.Foreldres bakgrunn og inntekt skal ikke være avgjørende for barns helse og framtid. I det forebyggende arbeidet er det godt dokumentert at det er brede universelle tiltak som har best helsegevinst. Vi mener at skolen har et uutnyttet potensiale for folkehelsearbeid. Gjennom tiltak rettet mot skolen nås alle barn uavhengig av foreldrenes bakgrunn og inntekt.  Økt fysisk aktivitet hos barn er et av de viktigeste tiltakene vi kan gjøre i felleskap for å skape gode vaner som varer livet ut. Derfor er vi i Arbeiderpartiet glade for at vi fikk flertall i Stortinget for en times fysisk aktivitet hver dag i skolen. Vi venter spent på regjeringens oppfølging. 

Kosthold

Tilbud om sunn mat i løpet av skolehverdagen er noe av det mest effektive vi kan gjøre for norsk folkehelse. Feilernæring, overvekt, og livsstilsykdommer er økende blant norske barn og unge.  Skolen er en felles møteplass som i større grad burde vært benyttet til å skape gode matvaner.

Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i skolen til alle fra 1.-10. trinn. Vi ønsker å få på plass et enkelt skolemåltid hver dag, og fremmet derfor i vårt alternative statsbudsjett et prøveprosjekt med 50 kommuner for gratis skolemåltid, som et spleiselag mellom det offentlige og foreldrene.

Utfordringer skal ikke bli til problemer 

Små utfordringer får vokse seg til problemer uten at hjelpen er på plass. En overbelastet skolehelsetjeneste og en tøff kommuneøkonomi har konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Resultatet er at barn og unge møter en stengt dør og ikke får den hjelpen som skulle vært en selvfølge. Arbeiderpartiet tar dette på alvor og ønsker et storstilt løft for skolehelsetjenesten, med øremerkede midler.

Det er dramatisk at utviklingen går i feil retning. Når forskjellene i helse øker, burde det motivere regjeringen til handling og en omlegging av folkehelsepolitikken.

Arbeiderpartiet og jeg inviterer til et folkehelseløft, tiltakene er klare.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant, Ap