Gratulerer til Markens Grøde som ble arrangert for 13 gang i år.

Markens Grøde er landbrukets unike messe som arrangeres i Rakkestad her i Østfold. Rundt 14 000 besøkte messa, og det meldes at omsetningen er doblet fra tidligere. Et av de mest populære områdene var Barnas Gård og 4H meldte om kø for å hoppe i høyet. Det er verdt å feire.

bilde

Denne sommeren har vist oss at fokuset på landbruket må intensiveres, og at ringvirkninger på klimaforandringer kan bli enorme.

Et gammelt kinesisk ordtak sier at: «Når forandringens vind blåser så finnes det to typer mennesker: «De som bygger levegger, og de som bygger vindmøller»

Sommeren har tydelig vist at vi må forandre oss. Klimaet er i endring; noen sommere regner bort, mens andre tørker bort. Vi kan ikke si at enkelthendelser skyldes klimaendringer, men det er et tydelig mønster her!

De ti varmeste årene siden vi begynte å måle, har alle vært de siste 20 åra.

Vi har globale temperaturmålinger fra 1850 og fram til i dag. De ti varmeste årene var 1998, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

Det haster å redusere utslippene våre! Men samtidig må vi også finne ut hvordan vi skal tilpasse oss til den nye virkeligheten.

Landbrukspolitikken MÅ bidra til reduserte klimagassutslipp og gjøre oss mer robuste i møte med de kommende klimaendringene.

Samtidig med at bønder må slakte produksjonsdyr fordi det er mangel på for, gror gamle beitemarker ned spesielt i nord.

Den ekstreme tørken i deler av landet vårt har ødelagt dyrket mark. Avlinger er sterkt redusert. For produksjonen er svekket. Og mange av de som har høy gjeld er i en svært utsatt situasjon. Dette er alvorlig og har store ringvirkninger. Vi må ta ansvar som felleskap i slike kriser.

Store verdier står på spill!

Vi ble kjent med for et par dager siden at Regjeringens løsning er å åpne for storstilt import av for. Her må vi følge godt med fordi vi har kunnskap nok til å vite at med dette tiltaket følger også varierende kvalitet og fare for spredning av sykdom.

Fryselagrene er fulle, men hittil har ikke regjeringen ønsket å legge noen begrensinger på import av billig storfekjøtt fra utlandet. Vi må verne om det norske landbruket, også må vi huske at markedsøkonomi er ikke alltid løsningen.

Jeg har en liten bønn, og det er:

«Husdyrprodusentene må så raskt som mulig få en forsikring om at det kommer friske midler for å forhindre unødvendig slakt. Tidspunktet for når hjelpen kommer avgjør om enkeltpersoner i en krevende situasjon ser at det er mulig å beholde de dyrene man ønsker gjennom en krevende høst og vinter. Det er med å avgjøre hvilke konsekvenser tørken til slutt får.»

I Østfold har vi gode tradisjoner for samarbeid.

I Klima Østfold har kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen samarbeidet om klimatiltak siden 2012. Som et av landets beste landbruksfylker, var det naturlig for Klima Østfold å ta initiativ til satsingen «Klimasmart landbruk», som nå er løftet opp på nasjonalt nivå.

Vi har også tatt med oss satsingen ut i Europa, og knyttet til oss samarbeidspartnere i hele Nordsjøregionen gjennom Interreg-prosjektet «Coben». Her er fokuset særlig på lokal energiproduksjon, og hvordan man kan samarbeide for å både produsere og utnytte energien på best mulig vis. Dette er gøy, og viser at vi kan få til mye i felleskap.

Bøndene i Østfold er nysgjerrige og fremoverlente, og det siste året har mange møtt opp på kurs og samlinger med fokus på fossilfrie energiløsninger, som solenergi, biovarme, varmepumper, og energieffektiv traktorkjøring. Vi har gjennomført grundigere energianalyser på 6 pilotgårder med ulik type produksjon. Disse analysene skal forhåpentligvis ha overføringsverdi til en rekke andre gårder. Her må vi følge med, for her skjer det mye spennende, og det takket være fantastiske folk som går foran, og viser vei og deler erfaring og kunnskap.

De vordende agronomene er også en viktig målgruppe; vi har arrangert kurs og inspirasjonsdager for elever på Tomb og Kalnes, og for lærerne deres.

#klimalåven under Markens Grøde samlet partnere seg som vi har samarbeidet med i Klima Østfold. Dette er bedrifter og organisasjoner som daglig har fokus på gode klima og energiløsninger. Vi syns det er spennende å kunne trekke frem gode eksempler som kan være til inspirasjon for bønder og huseiere til å vurdere løsninger som kan bidra til både bedre og mindre bruk av energi, men også til å redusere klimagassutslippene.

Under «Markens Grøde» ble også det nasjonale klimasmart landbrukprosjektet presentert med den nye klimakalkulatoren.

Vi vil fikk høre fremtidens muligheter med bruk av roboter i landbruket, hva skal til for å investere i gårdsvarmeanlegg og ta i bruk skogens ressurser, hvordan kornbønder kan tilpasse seg et varmere og våtere klima – med gode løsninger for å tørke og lagre kornet selv. I år blir det nok få som investerer i korntørker, men det trenger ikke være mange sesongene før man igjen må vurdere å investere i eget anlegg.

Barna fikk teste ut sykkelløypa til vitensenteret inspiria, mens større barn og voksne fikk teste ut el-sykler. Klima Østfold minner også om at ved flere av Østfoldbibliotekene er det gjennom Klima Østfold samarbeidet gratis utlån av El sykler!

Vi må alle bidra i den store klimadugnaden, og noen tiltak kommer til å bli utfordrende. Men i løpet av helgen som vi har lagt bak oss håper vi å kunne vise at mange gode klimatiltak også er god agronomi, og på sikt kan bidra positivt i utviklingen av landbruket, og for det som er viktig for å endre samfunnet til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn!

Cecilie Agnalt

Østfold Arbeiderparti, og nestleder i Klima Østfold