En rettferdig pensjonsendring

Det var aldri tanken at pensjonene skulle miste kjøpekraft, når det i pensjonsreformen ble bestemt å regulere de årlige pensjonene med 0,75 % lavere enn det lønnstillegget de yrkesaktive får.

innlegg Svein Roald

Også pensjonistene skulle dermed få økt sin kjøpekraft, men noe mindre enn de som fortsatt er i jobb.

De siste tre årene har lønnstilleggene vært så lave, at når man trekker fra 0,75 %, går kjøpekraften til pensjonistene ned, fordi tillegget blir mindre enn prisstigningene.

Dette var ikke meningen. Dette er verken riktig eller rettferdig. Derfor vil Arbeiderpartiet endre reguleringen av de årlige pensjonene. Pensjonene skal økes med gjennomsnittet av den lønnsvekst de som er i jobb får og prisstigningene. Det sikrer at prisstigningen ikke spiser opp hele tillegget for pensjonistene, slik vi har sett de siste tre årene. Det sikrer at også pensjonistene får noe mer å rutte med, selv når lønnstilleggene ikke er så store.

Det er riktig at denne modellen ut over tid slår ut om lag som dagens modell. Men det viktige er at den gir mer trygghet i dårlige tider. Da vi kanskje trenger den aller mest. Det gir større forutsigbarhet i økonomien gir trygghet i hverdagen for pensjonistene.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet