Gratulerer med dagen! Årets 1. mai parole er «Arbeid til alle».

Status i dag er at over 134 000 er uten jobb i landet vårt. Det er flere enn innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad til sammen. Det sier mye om omfanget og alvoret av arbeidsledigheten.

original_1478638229_4547977

Norge er i omstilling. Vi kan ikke i samme grad kan leve av oljen som tidligere.

Vi må tenke annerledes, og vi må leve annerledes i fremtiden. Det grønne skiftet var fjorårets nyord kåret av Språkrådet. Innovasjon, delingsøkonomi, delingskultur, klima, og grønne arbeidsplasser vil i større grad prege oss, og bli en del av oss.

Arbeid til alle er viktig. Arbeid er viktig for menneskers liv. Det gir økonomisk trygghet og det gir mening.

Arbeidsledigheten blant ungdom i Europa er alarmerende, det snakkes om den tapte generasjon. Østfoldhelsa melder denne uka om arbeidsledighet blant unge i Østfold på 4,1 prosent.

Vi som Østfoldsamfunn har ingen tid å miste. Utdanning er nøkkelen til arbeid og velferd.

For arbeiderbevegelsen vil arbeid til alle alltid være jobb nummer én.

Vi er avhengige av hverandre, alt henger sammen med alt, sannheten er at vi lever av hverandres arbeid.

Et godt og velfungerende arbeidsliv er omtalt som «Den norske modellen».

Suksessen til det norske velferdssamfunnet handler om å være sterke sammen. Når alle er med bidrar vi til å bli verdens beste land å bo i.

Dette skyldes ikke flaks og tilfeldigheter.

Det skyldes mange kloke politiske veivalg – i bunnen ligger troen på fellesskapet, og solidaritet med hverandre. Målet er mer rettferdighet og like muligheter for alle.

Arbeiderbevegelsens historie er felleskap fremfor skattelette til de som har mest fra før. Dette har bidratt til at vi er et av verdens beste land å bo i. Derfor er det graverende å lese at Frpu vil avvikle folketrygdloven. 

Elektrokjeden Expert ønsket for kort tid siden å si opp den kollektive lønnsavtalen med flere hundre av sine ansatte. Handel og Kontor truet med streik, og etter harde forhandlinger godtok Expert tariffavtale for sine ansatte. Dette skjer fordi vi har gode fagforeninger.

Sterke fagforeninger er en del av det fagpolitiske samarbeidet, og en del av arbeiderbevegelsens historie.

Det kan ikke være slik at solide norske arbeidsplasser med gode overskudd legges ned, og flytter virksomheter til utlandet for å maksimere profitt. Vi trenger ikke gå lenger enn til Idun. Vi mister ikke bare arbeidsplasser. Vi mister også kompetanse, kunnskap og tilhørighet. Dette har vi ikke råd til.

I Østfold har vi en historie som forteller at vi med stolthet har vært med på å bygge dette landet. Vi har forandret Norge! Vi har vært i førersete, og vi må klare det igjen.

Vi har hatt industribyggere som Hans Nielsen Hauge og Stabbur Nilsen.

Dette er enkeltpersoner som satset på samhold, solidaritet og felleskap. De hadde en bærebjelke i sin forretningsfilosofi som handlet om troen på hverandre.

De virkeliggjorde muligheter ved å løfte oss opp til økonomisk trygghet ved nettopp arbeid, håp, og mening.

Hans Nielsen Hauge etablerte næringsvirksomheter i hele landet vårt. Han trodde på noe, han gjennomførte, og han LYKTES, og ikke minst han delte.

Dette er vår stolte historie. Vi må i felleskap forme et samfunn med plass til alle. Det betyr at det må være arbeidsplasser for alle mennesker. Det er ikke bare de friske, sterke og best utdannede som skal ha arbeid.

Det er noe fundamentalt galt med samfunnet hvis det ikke har plass til alle som kan og vil gjøre en innsats. Arbeidslivet må organiseres slik at alle kan ha en jobb i samsvar med evner og yteevne.

Vi som samfunn må i felleskap videreutvikle filosofien om arbeid slik Hans Nielsen Hauge og Stabbur Nilsen gjorde.

Dagens regjering ønsker å privatisere landet vårt, og selge arvesølvet vårt. Det bidrar ikke til kontinuitet, langsiktighet og gode velferdstjenester over tid. Markedskrefter kan ikke styre alt.

Vi i Ap vil bruke penger til å investere i samfunnet vårt. Det er vår historie å gjøre det på den måten. Det handler om å tilrettelegge for gode liv. Det er god økonomi.

Det er i møte mellom mennesker forandringer skjer. Vi må styrke troen på at felleskap er bedre enn hierarkier der noen få ruver øverst.

Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen!

Cecilie Agnalt

Gruppesekretær Østfold Arbeiderpartis fylkestingsgruppe