Farvel til Vika?

Viken? Det er ingen i Fredrikstad som sier Viken. Nei, vi sier Vika.

Motvind i Viken

Det såkalte fylket som ingen som bor her vil ha. I hvert fall svært få i Østfold. Om noen trodde de skulle utrydde begrepet Østfold så har de tatt feil. Selv om NRK også forsøkte å drepe Østfold, så bruker NRK fortsatt Østfold-begrepet. Og mange andre gjør det samme. Du tar ikke livet av en gammel kjempe så lett.

Apropos NRK. NRKs distriktssending fra Vika og Oslo er nesten en parodi. Og værmeldingen? Duskregn i Tistedal og snø i Uvdal. Interessant.

Og hvor sitter Vika-administrasjonen? I Oslo, det egentlige Vika.

Mange oppfattet at den nye regionale enheten skulle få overført flere tunge statlige oppgaver. Har det skjedd? I så fall hvilke? Jeg registrerer at tidligere Vika-forkjemper Ole Haabeth heller ikke ser det. 

Kulturministeren sa allerede i mai at det ikke er aktuelt å gå videre med en regionreform på kulturområdet. Planene om å gi mer ansvar til fylkene for barnevernet er lagt på is etter ekspertråd. På den måten graver regionreformen sin egen grav.

Stortinget klarer heller ikke å ta helt innover seg at de har kokt sammen et nytt fylke. For når valget til Stortinget for en ny periode skal gjøres, så eksisterer plutselig ikke Vika lenger. Da skal de gamle fylkene ha valg, akkurat som før den store reformen. Ikke en gang Stortinget tar konsekvensene av sine egne vedtak.

Vika-debatten handler ikke først og fremst om struktur. Den handler om politikk. For Ap-folk er det nærliggende å spørre: Innebærer Vika at vi er nærmere våre politiske visjoner? At folk får det bedre? Struktur er et virkemiddel for å realisere vår politikk. Ikke omvendt.

Likevel tror jeg at Vika vil overleve. Jeg hører forsiktige antydninger både fra Ap-folk og andre som var mot reformen: Vi kan ikke avvikle det nye fylket før vi har sett hva vi kan bruke det til. Hva betyr det? Sementering. Vi lar det leve en periode til, da har det gått åtte år, folk er lei debatten og bryr seg egentlig ikke så mye om saken.

Men det vi bør gjøre er å mobilisere allerede nå. Vi bør starte Folkeaksjonen mot Vika – før strukturene blir så faste at det i seg sjøl blir et argument mot endring. Østfold Arbeiderparti – som fortsatt lever, takk og lov! – bør tidlig starte en evaluering og debatt med utgangspunktet: Hvilke styringsmessige strukturer er  de beste for at vi skal realisere våre politiske ambisjoner? Hva er best for å bekjempe ledigheten? For å bekjempe ulikhetene? Det er i den enden av debatten vi bør begynne. Den ideologiske.

Og i den kommende valgkamp bør Østfold Arbeiderpartis budskap være klart: Vi vil avvikle Viken og gjennopplive Østfold!

Jens Olav Simensen