På lag med idretten!

Når Østfold blir en av de nye storfylket Viken, blir det viktig å ta vare på det vi er gode på i Østfold. Vi har blitt skikkelig gode på å spille på lag med idretten, og det må vi fortsette med.

Siv innlegg

Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets har en historie som er tuftet på samarbeid.   Vi har i en årrekke samarbeidet om en felles Idrettspolitisk konferanse. Dette har vært en viktig arena der aktuelle tema og problemstillinger har blitt satt på dagsorden. Østfold Idrettskrets var initiativtakeren til at vi i fjor fikk på plass Olympiatoppen Øst i Fredrikstad, et utrolig viktig tilskudd for idretten i Østfold. Her jobbet Østfold idrettskrets og Østfold fylkeskommune tett sammen også med Høgskolen i Østfold, Næringsriket Østfold og NHO for å nevne noen. 

Alle parter har sett viktigheten av å ha toppidrett i vår region, og hvilke synergier som kan oppstå når flere jobber sammen. Østfold-samfunnet har med andre ord mye å takke idretten for innenfor en rekke sentrale samfunnsområder.

Østfold idrettskrets har vært viktige for både bredde- og toppidretten. Østfold idrettskrets har tatt samfunnsansvar når det gjelder å fremme god folkehelse, bekjempe fattigdom og bidra til god integrering. Vi er skikkelig stolt over at tilbudet – «Aktiv på dagtid» er Østfold idrettskrets sin prioritering inn i den nye Viken Idrettskrets. Dette tilbudet er viktig både for bedre folkehelse og for inkludering.

De siste fire årene har også fylkestinget i Østfold prioritert idretten høyere. I løpet av denne perioden har vi blant annet innført en ordning for å økonomisk støtte større idrettsarrangementer som for eksempel Ladies Tour of Norway, VM i Orientering, Fredrikstad cup og VM i seiling for 8metere. 

Nå går vi et skritt lenger. I Fredrikstad, Halden og i Sarpsborg skal vi sammen med kommunene bygge nye og større idrettsanlegg. Det samme gjør vi i Trøgstad og i Eidsberg. Håndballen, friidretten, skøytesporten og racketsportene vil alle få nye flotte anlegg i løpet av de neste 2-3 årene.  Sammen med idretten har vi prioritert og sammen med kommunene vil det bygges. Dette kalles for Østfoldmodellen. Den ønsker Arbeiderpartiet å videreføre i Viken fylkeskommune. Nå Viken fylkeskommune skal investere i for eksempel nye skolebygg, vil vi kunne få større og bedre arenaer når vi gjør investeringene i samarbeid med kommunene. Til det beste for idretten. 

Vi fra Østfold vil ta dette samarbeidet med oss inn i den nye fylkeskommunen og vil jobbe hardt for at et tett samarbeid mellom idrett og politikk skal bli standarden også i det nye Viken. 

Siv Henriette JacobsenAndreas LervikArbeiderpartikandidater til Viken.