Skattekuttene viktigere enn Forsvar for Høyre

Høyres Tage Pettersen og Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen mislykkes når de angriper Arbeiderpartiets politikk for trygghet og samtidig prøver å framstille det som om regjeringen styrker beredskapen.

Svein Roald Hansen

De burde ta en titt på sitt eget partis løfter og egen regjering politikk. Før valget i 2013 lovet Høyre dyptgripende endringer i beredskapspolitikken som de ikke har vært i nærheten av å følge opp.

Det er nok å vise til at Riksrevisjonen har rettet sviende kritikk mot regjeringens arbeid med objektsikring, som var en sentral oppfølging av 22. juli-rapporten. Regjeringen har ifølge riksrevisoren attpåtil prøvd å sensurere kritikken av sin egen sviktende terrorforebygging.

Et annet eksempel: Mye sviktet 22. juli, men den felles nødmeldesentralen i Drammen fungerte godt. Som VG har avslørt har regjeringen latt Politidirektoratet legge ned fellessentralen – i strid med Stortingets vedtak.

Høyre snakker mye om å styrke Forsvaret, men leverer ikke på egen vakt. I 2016 måtte forsvarssjefen konstatere at Norges forsvarsevne ble svekket fra 2014 til 2015, året etter Krim-annekteringen og Øst-Ukraina. Kutt i formueskatten var viktigere for Høyre og FrP enn å styrke Forsvaret.

Når vi nå har en debatt om hæren og heimevernet, er jo grunn at regjeringen for første gang ikke leverte en langtidsplan for hele forsvaret. De måtte sende spørsmålet om hæren og heimevernet ut i en egen landmaktstudie. Det betyr at den delen av langtidsplanen må behandles ett år etter at langtidsplanen for resten av forsvaret ble lagt.

I denne regjeringsperioden har det vært langt større sprik blant regjeringspartienes representanter i utenriks- og forsvarspolitikken enn under Stoltenberg-regjeringen. Høyre og FrPs folk har vært uenige både i synet på Russland og i kampen mot terror. Det er en alvorlig utfordring for Norges interesser og et spørsmål om lederskapet til Siv Jensen og Erna Solberg.

Arbeiderpartiet og Høyre er enige om å øke bevilgningene til forsvaret framover. Men når Pettersen og Gustavsen hevder Høyre har «stanset nedbyggingen av forsvaret», blir debatten ganske meningsløs. Da Stoltenberg-regjeringen overtok var forsvarsbudsjettet for 2006 på 28,7 milliarder. Budsjettet Stoltenberg-regjeringen la fram for 2014 var på 43 milliarder. Hvis en økning på nær 50 % over åtte år er en nedbygging av forsvaret, har vi sannelig alle en økonomisk utfordring.

Jeg minner om at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen nylig sa at det var Arbeiderpartiet man måtte stole på nå viktige forsvarspolitiske beslutninger skal tas og gjennomføres. Det er igjen bevist under denne regjeringen. Også forsvaret og beredskapen er dessverre en ny bekreftelse på at for denne regjeringen er skattekutt viktigere også enn forsvar og beredskap.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet