Høyredugnaden

De siste månedene har ordet dugnad blitt flittig brukt til å omtale vår innsats mot pandemien.

EBW

På en pressekonferanse inviterte Erna Solberg oss til dugnad. Hun sa det er helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Og velvillig stilte vi mannsterke opp på dugnaden.

Dugnad på sitt beste er når vi alle kommer sammen og bidrar. Vi gjør det som er nødvendig, fordi oppgavene blir løst best i fellesskap.

Det er ikke alle som får varme følelser av dugnad, og bare ordet dugnad kan for noen være en kilde til irritasjon. Hvis enkelte sniker seg unna og arbeidsbelastningen blir for stor på andre er det lett å forstå at dugnadsånden ikke blomstrer.

I dugnad er det implisitt at alle bidrar med det de kan, alternativitet er at dugnaden mister sin legitimitet.

Samtidig som Erna Solberg inviterte oss til dugnad 12. mars, foreslo hun å endre permitteringsreglene. Arbeidsgiver skulle betale mindre, mens regningen ble sendt til arbeidstakerne. Heldigvis sørget forhandlingene på Stortinget for at denne skjevheten ble rettet opp, og vanlige arbeidsfolk fikk rett til full lønn i 20 dager ved permittering.

Månedene har gått, vi har kontroll på smitten og til lettelse for mange er flere av smitteverntiltakene lettet på eller opphevet.

Nå er vi i en ny fase av krisen, og i skrivende stund behandler Stortinget krisepakke 3. I denne krisepakken foreslår regjeringen å oppheve en rekke av de midlertidige ordningene som partiene på Stortinget har fremforhandlet. Får regjeringen det slik de vil, får ledige mindre utbetalt i dagpenger fra 1. november, og lærlingene mister sin ordning med inntektssikring.

Regjeringen bygger ned det forsterkede sikkerhetsnettet, på tross av egne spådommer om et usikkert arbeidsmarked.  Det er verdt å merke seg at regjeringen i samme krisepakke foreslår å kutte skattene til de som har mest fra før.

Vi har ingen arbeidsplasser å miste, derfor er det trist at regjeringen ikke lytter til fortvilte rop fra kriserammede bedrifter om forlenget permitteringsperiode.

Den siste tiden har regjeringen blitt konfrontert med tidligere kutt som rammer mange permitterte. I 2015 kuttet regjeringen i feriepenger til personer som går på dagpenger. Det betyr at alle som nå er permittert, kan gå en slunken sommer i møte neste år. På spørsmål fra Arbeiderpartiet svarer arbeids- og sosialministeren at det er uaktuelt å rette opp kuttet. Arbeiderpartiet vil ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett foreslå å gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Dessverre ser det ikke ut til at det blir flertall.

Dugnad betyr at alle må bidra, også høyreregjeringen. Nå kuttes det i ordningene til dugnadsfolket ved første mulighet, mens de som har mest, skal få skattelette.

Vær på vakt neste gang du blir invitert på Høyre dugnad!

Elise Bjørnebekk-Waagen,Stortingsrepresentant Ap 

Vær på vakt neste gang du blir invitert til Høyredugad.