Godt nyttår Østfold!

Om et år, 1. nyttårsdag 2024, vil Østfold bli et nytt fylke etter delingen av Viken.

Vi skal ikke bare gå tilbake til det gamle fylket slik det var. Vi skal bygge nye Østfold, sammen. Ett fylke som har framtida foran seg.

Østfold har alt: Byer og tettsteder, åker og eng, innsjø og fjord, skog og mark. Vi har et rikt kulturliv, en spennende historie, og frivilligheten er stor i fylket vårt.

Østfold er et fylke med store muligheter. Vi har et variert og spennende næringsliv med verdensledende bedrifter som vi skal være stolte av.

Vi er et fylke i stor vekst, i dag bor det godt over 300 000 mennesker her. Vi ønsker ikke å gjenskape gamle Østfold, det er det nye Østfold vi skal bygge sammen. Vi skal videreføre det som var bra med Viken i samarbeid med våre nabofylker, og vi skal jobbe for å tilføre fylket nye oppgaver.

Det skal være godt for alle å leve, jobbe og bo i hele fylket vårt.

Utdanning og arbeid er viktigere enn noen gang. Skal vi sikre en bærekraftig utvikling er vi avhengig av at alle får gjennomført utdanningen sin og at alle har tilgang på en god jobb.

Vi vil satse på ungdommen vår. Det er de som er framtida vår. Vi skal skape en spennende og variert skolehverdag som legger til rette for at hver enkelt gjennomfører videregående skole. Vi skal også samarbeide tett med næringslivet for å sikre full lærlingedekning. Vi vil jobbe for yrkesfagene, og sikre god rekruttering til arbeidslivet.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti

Østfold er porten til Norge og veien til Europa. Vi må i større grad evne å utnytte denne beliggenheten strategisk for å utvikle Østfold videre. Østfold fylkeskommune skal være næringslivets, frivillighetens, kommunenes og innbyggernes viktigste samarbeidspartner. Vi må i større grad enn før koordinere og samle innsatsen slik at vi sammen blir en kraft for god samfunnsutvikling.

Vi skal jobbe for et tett samarbeid med næringslivet. Vi vil utvikle et forpliktende trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet slik at vi bidrar til å skape flere arbeidsplasser og utvikling i hele fylket vårt, og utvikle gode modeller for et seriøst arbeidsliv.

Østfold fylkeskommune skal styre etter FNs bærekraftsmål - og gode bærekraftsvurderinger må ligge til grunn for alle vedtak vi gjør.  Mangfold og inkludering er en viktig del av god bærekraft.

Nye Østfold fylkeskommune må også samarbeide bedre for å bygge samhold og felleskap. Vi må legge til rette for et samarbeid der vi ser over egne kommunegrenser og drar sammen. Vi må unne hverandre å lykkes.

Fylkeskommunen skal være utadvendt og tilgjengelig, og gi gode tjenester for Østfolds befolkning. Skal vi lykkes med nye Østfold, må alle dra i flokk og vi må jobbe sammen. Jeg og de andre kandidatene til Østfold Arbeiderparti er motivert og klare for den jobben.

Sammen skal vi skape det nye Østfold, det er en jobb jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med dere.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år, og de beste ønsker for 2023 – veien mot det nye Østfold!


Sindre Martinsen-Evje
Fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti