På tide med et skifte!

Det er på tide å få folk i arbeid. Det er bare Arbeiderpartiet med sin erfaring, sin vilje til å drive aktiv næringspolitikk og sitt laserblikk på sysselsetting som kan sørge for arbeid til alle. Det er på tide med et regjeringsskifte.

siv Henriette Jacobsen

Aldri før har så mange falt utenfor arbeidslivet som nå og antallet øker dramatisk år for år. I Europa er det bare Spania og Hellas som har hatt tilsvarende utvikling de siste ti årene.

Mens disse landene nå er på bedringens vei, går det stadig brattere nedover for Norge. Fra 2013 har andelen sysselsatte i arbeidsfør alder falt fra 75 til 73 prosent.

Mens det er ungdom som topper ledighetsstatistikken, er det nå stadig flere menn i sine mest arbeidsdyktige år som trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.

Hva kan Arbeiderpartiet gjøre med det? For det første så har vi bevist gang på gang at politikk nytter. Det spiller en rolle HVEM som sitter i Regjering. Forrige gang vi satt i regjering ble det skapt rekordmange nye arbeidsplasser – de fleste i privat sektor. Vi har vist at vi kan.

For i motsetning til dagens Regjering vil vi faktisk ha en næringspolitikk. Der Regjeringa kun har finanspolitikk med fokus på skattelette som det eneste verktøyet, vil Arbeiderpartiet drive en aktiv og fremadrettet næringspolitikk med strategisk satsing på de bransjene Norge har gode forutsetninger for - slik som energi, fisk, IKT, velferdsteknologi og bioøkonomi.

I Østfold ligger vi i front på bioøkonomi, gjenvinning og fornybar energi. Vi har spesielt gode forutsetninger når det gjelder jord og skogbasert utvikling. Basert på lang produksjonserfaring, kunnskap og forskning står vi godt rustet til å utnytte muligheten i det grønne skiftet. Vi er klar for å satse. Vi er klar for en aktiv næringspolitikk som vil.

Norge står overfor store utfordringer og omstillinger. Automatisering og digitalisering vil utradere hele bransjer. Regnskapsfolk, bankfolk og til og med journalister lever farlig. Hvordan verdsetter vi industri og produksjon i framtida når antallet sysselsatte ikke lenger sier noe om bedriftens verdi. Hvordan sikrer vi meningsfull sysselsetting i automatiseringens tidsalder. Hvordan sikrer vi at det er økonomi til å betale slike oppgaver.

Dette er omstillinger og utfordringer vi skal takle. Med vår bakgrunn og økonomiske styrke står Norge i en særstilling til å være en driver i front for å utnytte mulighetene i det grønne skiftet blant annet med fokus på bioøkonomi og fornybar energi. Men da må vi starte nå.