KRAFTSKATTEN OG KOMMUNENE

For Arbeiderpartiet er det et helt avgjørende prinsipp at ved bruk av naturressurser skal en del av verdiskapingen ligge igjen lokalt.

Stein Erik

. Det er uaktuelt å rive i stykker denne samfunnskontrakten vi har for utbygging av vannkraft. Vertskommunene skal ha sin andel av verdiskapingen

 Slik Høyreregjeringen opererer, frykter vi at utvalgets forslag vil svekke kommunens inntekter.  Vi har sett flere eksempler på at regjeringen nedprioriterer kommunene, som for eksempel manglende kompensasjon til kommuner som mistet inntekter da maskinskatten ble fjernet.

 Norge har behov for å legge bedre til rette for oppgradering og utviding av eksisterende vannkraftverk, foreløpig ser det ikke ut som utvalget har svart godt nok ut på det. Vi skal gå nøye gjennom dette, for å opprettholde både samfunnskontrakten og kommunenes del av verdiskapingen, og sikre investeringer i fornybar energi.

For Østfold er dette en viktig sak, og vi kan ikke sitte stille og se på at Høyreregjeringen skalter og valter med et så viktig inntektsområde for svært mange kommuner.

Østfold Arbeiderparti står bunnsolide på prinsippet om at vertskommunene skal ha sin andel av verdiskapingen.

Stein Erik Lauvås