Justisministeren somler med Rygge-bevilgning

I juni bevilget Stortinget 2 millioner kroner til arbeidet med Rygge beredskaps- og kompetansesenter. Pengene er ennå ikke brukt. Pengene vil overføres til Østfold Fylkeskommune først i desember. Dette går fram av svaret fra justisminister Anders Anundsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

original_1478641364_3710232

- Dette viser at regjeringen overhode ikke er interessert i å vurdere et beredskaps- og kompetansesenter på Rygge. Vår regjering ga Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å utrede behovet for et øvings- og beredskapssenter for beredskapsetatene på Rygge, men dette ble stanset av den nye regjeringen, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Oppdraget regjeringen Stoltenberg ga direktoratet i september 2013 var å vurdere både nasjonale og regionale behov for et slikt senter hvor blålys-etatene kunne trene sammen og hver for seg. Behovet skulle vurderes i lys av eksisterende og planlagte sentre, blant annet på Rygge.

Etter at dette oppdraget ble trukket tilbake, er det Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Rygge, Moss og Råde kommuner som har arbeidet videre med dette prosjektet for å utnytte fasiliteten på Rygge flystasjon.

Det var Kristelig Folkeparti som fikk inn en bevilgning på 2 millioner kroner i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i våres.

- Det er trist at pengene fortsatt står uvirksomme på justisdepartementets konto, og trist at ikke justisministeren ser behovet for et slikt trenings- og kompetansesenter, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.