Porten eller flaskehalsen?

Halden er porten til Europa, men vi kan like gjerne være flaskehalsen. Like effektivt som vi har forsvart landet og stoppet svenskenes inntog i en annen tidsalder, vil en manglende jernbanesatsing til Halden og riksgrensen sette en effektiv stopper for en fremtidsretta jernbane, som binder Oslo sammen med Gøteborg, København og resten av Europa.

Bilde av Arve Sigmundstad

Det siste året har vi flere ganger måtte minne regjeringspartiene på at Halden og Østfold fremdeles er endel av Norge.

Først la de ned flyplassen vår på Rygge, deretter sendte de jernbaneutbyggingen gjennom Østfold og mot Europa ut i tåka. Dette må vi rydde opp i.

For all del, det er bra at regjeringa følger opp våre tidligere vedtak og vil bygge InterCity til Sarpsborg i 2026 – men det er ikke nok.

Skal vi lykkes med å koble jernbanen på Europa, flytte gods fra vei til bane – og skal vi lykkes med å nå målene i Parisavtalen – må dobbeltsporet frem til riksgrensen i 2030.

E6 gjennom Østfold er i ferd med å fylles opp, og vi som bor på grensa ser de lange køene av trailere som venter ved tollstasjonen – slik kan vi ikke ha det.

Vi må samarbeide med svenskene, det må på plass penger til en utredning (KVU) for strekningen Halden – Gøteborg, og det må utarbeides en selvstendig strategi for godstrafikk.

Det holder ikke å fylle lommene med tusen milliarder monopolpenger, når man ikke evner å ta prosjektene helt i mål.

Nasjonal Transportplan er et realt magaplask fra en regjering, som ikke er i nærheten av å levere på tidligere løfter. Dette må vi rydde opp i.

Vi som bor slik til at vi ser over grensa til Sverige, vi ser også hvor åpen grensen vår er.

Enten du står ved grenseovergangen på Ørje, eller ved Svinesund – så står du ved en vid åpen port til Europa. Og da har jeg ikke en gang vært i nærheten av å snakke om alle de andre mindre veiene og grenseovergangene fra Halden og Aremark til Pasvik.

Det burde være en selvfølge at hovedveiene inn til Norge er døgnbemannet, ikke bare med tollere – men også med politi. Politi med lokalkunnskap, og nok bemanning til å gjøre jobben.

Den utviklingen vi nå ser, er det grunn til å advare mot – dette svekker både sikkerheten og beredskapen – og det i en tid hvor mange kjenner på usikkerheten. Dette må vi rydde opp i.

Det burde også være en selvfølge at Halden, som grensekommune, porten mot Europa og vertskommune for et av Norges største fengsler skal ha døgnbemannet politi med lokalkunnskap – og at grenseovergangene våre er under oppsikt.

For det er jo dette det handler om. En jobb å gå til. Infrastruktur. Skole, utdanning, helse – fremtidsretta løsninger som ivaretar miljøet – og sikkerhet.

Det er bare vi som kan rydde opp i dette, og den jobben , den starter til høsten.