Gjør noe med mobbingen nå

Barn og unge som utsettes for mobbing har ikke tid til å vente. Vi vet mer enn nok om hva som skal til. Derfor krever Arbeiderpartiet nå strakstiltak mot mobbing, når vi fremmer 25 forslag for Stortinget. Dette er tiltak som vil ha direkte innvirkning på livene til barn og unge som sliter.

original_1478640677_571503

Nå burde vi ha sett nok av alvorlige mobbesaker, noen med tragisk utfall. Det er allerede ni måneder siden Djupedal-utvalget la frem 100 forslag for å bekjempe mobbing i skolen, uten at regjeringen har fulgt opp. Det er ikke tid til å vente på regjeringen, arbeidet må komme i gang nå.

Vi vet at 17 000 barn og unge i Norge mobbes på skolen. Krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering stopper ikke ved inngangen eller utgangen til skoleporten. De slutter heller ikke ved en spesiell alder eller når vi slutter skolen. Skolen er en av de viktigste arenaene i denne innsatsen og har kraftfulle virkemidler.

Vi mener det trengs en styrking av skolehelsetjenesten. Det spesielt beklagelig at regjeringen har stemt ned øremerking av penger til skolehelsetjenesten, og forslaget om at helsesøstre skal ha rett til å henvise elever som trenger det videre til psykolog.

Vi har i vårt alternative statsbudsjett satt av hele 60 millioner øremerket arbeid mot mobbing i skolen, og i forrige uke foreslo vi 25 tiltak, hvorav fem tiltak kan iverksettes umiddelbart.

Forslagene i sin helhet kan leses på Arbeiderpartiets nettsider.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet